26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 711/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2010 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate

 • Hotărârea nr. 712/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 713/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 714/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 715/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 716/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 717/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 718/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2010 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 72/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2010 privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 720/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2010 pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 721/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2010 privind delegarea domnului prof. univ. dr. Vasile Puşcaş şi a domnului lector univ. dr. Bogdan Aurescu ca reprezentanţi ai Guvernului României în Consiliul Superior al Institutului Universitar European de la Florenţa

 • Hotărârea nr. 722/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2010 privind revocarea şi numirea preşedintelui Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 723/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

 • Hotărârea nr. 725/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 726/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 727/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, judeţul Dolj, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

 • Hotărârea nr. 728/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 729/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010

 • Hotărârea nr. 73/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2010 privind mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială Fondul Proprietatea- S.A. să aprobe forma finală a Contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de societate cu Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra)

 • Hotărârea nr. 730/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2010 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 731/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011

 • Hotărârea nr. 732/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 733/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2010 privind aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 mai 2010 şi la Bucureşti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 734/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 • Hotărârea nr. 735/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 736/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 737/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 738/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 739/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Sibiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 1

 • Hotărârea nr. 74/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Cezieni, Fălcoiu şi Oboga, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 740/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 741/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2010 privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 şi a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 742/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293 din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 • Hotărârea nr. 743/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Suceava

 • Hotărârea nr. 744/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2010 pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 745/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 746/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unităţilor de Informaţii Financiare

 • Hotărârea nr. 747/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2010 privind darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a unui imobil proprietate publică a statului şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

 • Hotărârea nr. 748/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 749/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254, pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 75/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 750/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2

 • Hotărârea nr. 751/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 752/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 753/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central Fitosanitar

 • Hotărârea nr. 755/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 756/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

 • Hotărârea nr. 758/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică

 • Hotărârea nr. 759/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 76/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2010 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea unor spitale care funcţionează în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 760/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2010 privind înfiinţarea societăţilor comerciale Servicii Energetice Banat – S.A., Servicii Energetice Dobrogea – S.A., Servicii Energetice Moldova – S.A., Servicii Energetice Oltenia – S.A. şi Servicii Energetice Muntenia – S.A. prin reorganizarea Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv – S.A.

 • Hotărârea nr. 761/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Electrocentrale Paroşeni – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 762/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Hotărârea nr. 763/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

 • Hotărârea nr. 764/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 765/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2010 privind aprobarea şi finanţarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenţei sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 766/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2010 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

 • Hotărârea nr. 767/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2010 pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 768/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 769/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002

 • Hotărârea nr. 77/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice

 • Hotărârea nr. 770/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2010 privind aprobarea stemei oraşului Zărneşti, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 771/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2010 pentru modificarea şi completarea Programului Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010, şi modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010

 • Hotărârea nr. 773/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2010 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 774/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 775/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Hotărârea nr. 776/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 777/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2010 privind aprobarea stemei oraşului Ocna Sibiului, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 778/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 779/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2010 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 şi la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 78/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2010 pentru modificarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 780/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2010 privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiţiei pentru elaborarea actelor normative şi a unor documente de politică publică

 • Hotărârea nr. 781/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 782/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 783/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 784/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Hotărârea nr. 785/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2010 privind stabilirea datelor de identificare ale unei părţi de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 • Hotărârea nr. 786/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A. şi Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 787/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 79/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei

 • Hotărârea nr. 791/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 • Hotărârea nr. 792/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 793/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 794/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2010 privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru unele instituţii ale prefectului din judeţele afectate de inundaţiile din perioada iunie-iulie 2010

 • Hotărârea nr. 795/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 796/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase

 • Hotărârea nr. 797/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 798/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51+000 – km 105+070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0+000 – km 47+881)

 • Hotărârea nr. 799/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Reabilitare DN 1H Zalău-Aleşd (km 0+000 – km 69+334)

 • Hotărârea nr. 8/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2010 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 8/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dezsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 8/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea

 • Hotărârea nr. 8/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2010, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 8/2010 pentru desemnarea judecătorului care exercită atribuţiile preşedintelui Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 8/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 8/2010 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale EMPIRE LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 8/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 80/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Sarkady Zsolt Csaba

 • Hotărârea nr. 800/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Caracal

 • Hotărârea nr. 801/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183

 • Hotărârea nr. 802/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor