22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 626/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 627/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

 • Hotărârea nr. 628/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2010 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 629/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 63/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 • Hotărârea nr. 630/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 631/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 632/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, şi pentru aprobarea închirierii unei părţi din terenul aferent clădirii

 • Hotărârea nr. 633/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 634/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 635/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana la 2 martie 2010

 • Hotărârea nr. 636/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău, Galaţi, Tulcea şi Iaşi

 • Hotărârea nr. 637/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 Lista programelor finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 638/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 639/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Grindu, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 64/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 641/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2010 pentru recunoaşterea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania

 • Hotărârea nr. 642/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 şi 11 decembrie 2009 şi la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră

 • Hotărârea nr. 643/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2010 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008

 • Hotărârea nr. 644/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară

 • Hotărârea nr. 645/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa – Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 646/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2010 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 647/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi – Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 • Hotărârea nr. 648/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 649/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2010 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Brăila

 • Hotărârea nr. 65/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Suru Ioan

 • Hotărârea nr. 650/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2010 privind aprobarea de către Guvernul României a contribuţiei suplimentare pentru achiziţionarea unui nou sediu al Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP)

 • Hotărârea nr. 651/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 652/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia

 • Hotărârea nr. 653/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2010 privind suplimentarea bugetului Academiei Române pentru funcţionarea Consiliului fiscal din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 654/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 655/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2010 privind modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008

 • Hotărârea nr. 656/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 657/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public în domeniul privat al statului, precum şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt în domeniul public al oraşului Corabia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Corabia, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 658/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2010 privind schimbarea temporară a destinaţiei unor construcţii uşoare din elemente modulate în vederea operaţionalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar Iaşi – Ungheni

 • Hotărârea nr. 659/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 66/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Zaharia Ioan

 • Hotărârea nr. 660/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram Iancu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 661/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 662/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2010 privind unele măsuri organizatorice şi funcţionale pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi Inspecţia Muncii

 • Hotărârea nr. 663/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2010 privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 664/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2010 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2010 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2007

 • Hotărârea nr. 665/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2010 privind modificarea numărului maxim de posturi la Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 666/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Centrul de Reeducare Târgu Ocna

 • Hotărârea nr. 667/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 • Hotărârea nr. 668/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Kalman Zoltan

 • Hotărârea nr. 669/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Sarkady Zsolt Csaba

 • Hotărârea nr. 67/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 670/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 • Hotărârea nr. 671/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Cîrligea Florin-Eugen

 • Hotărârea nr. 672/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Nicu Cristian-Costel

 • Hotărârea nr. 673/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Motolan Martin

 • Hotărârea nr. 674/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Muşat Emil

 • Hotărârea nr. 675/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Petrideanu Călin

 • Hotărârea nr. 676/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Iustian Mircea-Teodor

 • Hotărârea nr. 677/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Curt-Mola Aidun

 • Hotărârea nr. 678/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 • Hotărârea nr. 679/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 • Hotărârea nr. 68/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Szekely Levente Csaba

 • Hotărârea nr. 680/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Florea Paul

 • Hotărârea nr. 681/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 • Hotărârea nr. 682/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Gorun Tiberiu Horaţiu

 • Hotărârea nr. 683/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 684/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Inişconi Ioan

 • Hotărârea nr. 685/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Angheluţă Cristian-Marian

 • Hotărârea nr. 686/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

 • Hotărârea nr. 687/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Buda Dorin Nicolae

 • Hotărârea nr. 688/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Lăpădat Constantin-Matei

 • Hotărârea nr. 689/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către doamna Mungiu Dana Cristina

 • Hotărârea nr. 69/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

 • Hotărârea nr. 690/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Pop Adrian-Constantin

 • Hotărârea nr. 691/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Limboşeanu Mirela

 • Hotărârea nr. 692/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Ţânţaş Samuel

 • Hotărârea nr. 693/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Bîrsan Cristian-Claudiu

 • Hotărârea nr. 694/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Pavel Daniela Paraschiva

 • Hotărârea nr. 695/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ

 • Hotărârea nr. 696/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Mara Florică

 • Hotărârea nr. 697/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Orban Andrei

 • Hotărârea nr. 698/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către doamna Petrescu Laura-Cătălina

 • Hotărârea nr. 699/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Huluţă Trăian

 • Hotărârea nr. 7/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2010 privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională

 • Hotărârea nr. 7/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 • Hotărârea nr. 7/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2010 privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 7/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2009 privind constituirea Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 • Hotărârea nr. 7/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 7/2010 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 7/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 7/2010 privind aprobarea Normei nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 7/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 70/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2010 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 700/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Micheci Vincenţiu

 • Hotărârea nr. 701/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nistor Mircea din funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 702/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mantale Mioara din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 703/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 • Hotărârea nr. 704/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Suceava, Ialomiţa, Neamţ, Botoşani, Bacău, Călăraşi şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 705/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 706/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 22 august 2010

 • Hotărârea nr. 707/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 708/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2010 pentru aprobarea Programului Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010

 • Hotărârea nr. 709/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 Lista programelor finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 71/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2010 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 710/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Doljeşti, judeţul Neamţ