20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 540/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 541/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2010 privind aprobarea sumelor necesare Ministerului Justiţiei pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 542/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2010 privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE naţional 2006

 • Hotărârea nr. 543/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 544/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 • Hotărârea nr. 545/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 546/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 547/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 • Hotărârea nr. 548/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la Galaţi la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 549/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 • Hotărârea nr. 55/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Mănoiu Dafinel

 • Hotărârea nr. 550/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 551/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 552/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Baba Ana şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 553/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2010 pentru modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 554/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 555/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2010 privind aprobarea stemei comunei Vlădeşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 556/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2010 privind aprobarea stemei oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 557/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2010 privind aprobarea stemei comunei Modelu, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 558/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2010 privind aprobarea stemei comunei Agigea, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 559/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Ciulniţa şi Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 56/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra – S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica – S.A.

 • Hotărârea nr. 560/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2010 privind aprobarea stemei oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 561/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2010 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1993

 • Hotărârea nr. 562/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Autostrada Orăştie-Sibiu

 • Hotărârea nr. 563/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Autostrada Lugoj-Deva

 • Hotărârea nr. 565/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2010 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 566/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2010 privind aprobarea stemei oraşului Negreşti, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 567/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 11 obiective de investiţii – platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere

 • Hotărârea nr. 568/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

 • Hotărârea nr. 569/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2010 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 57/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Benedek Kaplar Gabor

 • Hotărârea nr. 570/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2010 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2010

 • Hotărârea nr. 571/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 572/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2010 privind aprobarea Strategiei de restructurare şi modernizare a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 573/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

 • Hotărârea nr. 574/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare

 • Hotărârea nr. 575/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Hotărârea nr. 576/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2010 privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

 • Hotărârea nr. 577/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2010 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a celei de-a doua tranşe la costurile naţionale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 – Dezvoltarea resurselor umane şi sprijinul tehnologiei nucleare, pe anul 2008-2009

 • Hotărârea nr. 578/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2010 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judeţul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

 • Hotărârea nr. 579/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut, km 106+650-km 142+250

 • Hotărârea nr. 58/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Ambrus Carol

 • Hotărârea nr. 580/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

 • Hotărârea nr. 581/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 582/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2010 privind transmiterea unui imobil, reprezentând teren, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Ilia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ilia, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 583/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

 • Hotărârea nr. 584/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Hotărârea nr. 585/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 586/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2010 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007

 • Hotărârea nr. 587/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2010 privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 588/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 589/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală

 • Hotărârea nr. 59/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius

 • Hotărârea nr. 590/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes public local Dublarea diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B. P. Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei

 • Hotărârea nr. 591/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes public local Regularizarea traseului Bulevardului Tudor Vladimirescu

 • Hotărârea nr. 592/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes public local Supralărgire str. Gheorghe Ionescu-Şişeşti – bd. Ion Ionescu de la Brad

 • Hotărârea nr. 593/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 595/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 596/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2010 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 596/2010, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 596/2010 pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 597/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial

 • Hotărârea nr. 598/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil

 • Hotărârea nr. 599/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2010 privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Muzeului de Artă Braşov

 • Hotărârea nr. 6/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorgy Ervin din funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna în funcţia publică de prefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 6/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 6/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2010 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 6/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 6/2010 privind aprobarea Normei nr. 5/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 6/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 6/2010 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale ALL LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 6/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 60/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ursu Dorel Adrian din funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 60/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 60/2010 pentru aprobarea normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-I/0)

 • Hotărârea nr. 600/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla

 • Hotărârea nr. 601/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 602/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Rădăuţi Prut (România)-Lipcani (Republica Moldova)

 • Hotărârea nr. 603/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 604/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Borş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borş, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 605/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2010 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 606/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 607/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investiţii, grădiniţe noi cu 2, 3 şi 4 săli de grupă, cuprinse în Proiectul privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 608/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008

 • Hotărârea nr. 609/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2010 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea între autorităţile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre, deschis spre semnare la Istanbul, Republica Turcia, la 8 noiembrie 2006 şi semnat de către partea română la Burgas, Republica Bulgaria, la 23 octombrie 2007

 • Hotărârea nr. 61/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Verindeanu Nicolae

 • Hotărârea nr. 610/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 februarie 2009 şi la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere

 • Hotărârea nr. 611/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2010 pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX – S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX – S.A. referitor la finanţarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti – etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 612/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 613/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2010 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor ai căror membri au decedat în urma inundaţiilor din luna iunie 2010

 • Hotărârea nr. 614/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Neamţ, Tulcea, Bacău, Suceava şi Botoşani

 • Hotărârea nr. 615/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 • Hotărârea nr. 616/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 • Hotărârea nr. 617/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 618/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2010 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 62/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Miu Nicolae

 • Hotărârea nr. 620/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 621/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2010 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 622/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007

 • Hotărârea nr. 623/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 3.648 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 624/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 625/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2010 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi în folosinţa comisariatelor regionale şi judeţene din structura Gărzii Naţionale de Mediu