26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 456/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2010 privind aprobarea Programului de modernizare, reorganizare şi reducere a cheltuielilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A.

 • Hotărârea nr. 457/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2010 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 8,0483 ha, proprietate publică a oraşului Borsec, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Harghita, Ocolul Silvic Borsec, în vederea realizării obiectivului Amenajare pârtie de schi Speranţa

 • Hotărârea nr. 458/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2010 privind declararea zilei de 11 ianuarie Ziua Artei Fotografice în România

 • Hotărârea nr. 459/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

 • Hotărârea nr. 46/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 • Hotărârea nr. 460/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 461/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2010 pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea în domeniul afacerilor interne dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi pentru Sport din landul Hessa, semnat la Bucureşti la 4 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 462/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 464/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2010 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune şi pentru modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

 • Hotărârea nr. 465/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava, în domeniul public al municipiului Rădăuţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 466/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius-Adrian

 • Hotărârea nr. 467/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2010 privind instituirea Zilei rezervistului militar

 • Hotărârea nr. 468/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2010 privind aprobarea obiectivului de investiţii Centrul social cu destinaţie multifuncţională Sfântul Teodor Focşani din cadrul Programului de incluziune socială şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia

 • Hotărârea nr. 469/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2010 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 511/2009 privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare

 • Hotărârea nr. 47/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 47/2010 pentru modificarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0)

 • Hotărârea nr. 47/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 470/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 471/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2010 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 472/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2010 privind stabilirea duratei mandatului, a criteriilor şi a condiţiilor de numire şi de revocare din funcţie, precum şi a situaţiilor de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a organismului naţional de acreditare

 • Hotărârea nr. 473/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2010 privind aprobarea sistării definitive a lucrărilor ce nu mai este necesar a se efectua în cadrul obiectivului de investiţii Menţinerea capacităţii de producţie la CET Paroşeni din cadrul Societăţii Comerciale Termoelectrica – S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroşeni

 • Hotărârea nr. 474/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Comicex – S.A.

 • Hotărârea nr. 475/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2010 privind aprobarea stemei comunei Brazi, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 476/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2010 privind aprobarea stemei comunei Berceni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 477/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 478/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 479/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, Acţiunea FIU.NET 2009-2011 – Mai multă ambiţie! O mai mare utilizare!, pentru perioada 2010-2011

 • Hotărârea nr. 48/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 480/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 481/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2010 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi la Paris la 14 ianuarie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 482/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2010 pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

 • Hotărârea nr. 483/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2010 privind aprobarea stemei comunei Soleşti, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 484/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Orban Andrei

 • Hotărârea nr. 485/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2010 privind aprobarea achiziţionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

 • Hotărârea nr. 486/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2010 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 – km 12+850

 • Hotărârea nr. 487/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2010 privind aprobarea stemei oraşului Berbeşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 487/2010, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 487/2010 pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

 • Hotărârea nr. 488/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 489/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 49/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 490/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 491/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 492/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2010 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Hotărârea nr. 493/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Hotărârea nr. 494/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2010 privind aprobarea stemei municipiului Roman, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 495/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 496/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor din Republica Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru înfiinţarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian, care să cuprindă spaţiul aerian naţional al României, spaţiul aerian naţional al Republicii Bulgaria şi spaţiul aerian aflat sub incidenţa obligaţiilor juridice internaţionale asumate de către România şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 26 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 497/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar

 • Hotărârea nr. 498/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor

 • Hotărârea nr. 499/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)

 • Hotărârea nr. 5/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 5/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 5/2010 privind aprobarea Normei nr. 4/2010 pentru completarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2009

 • Hotărârea nr. 5/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2010 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea martie 2010

 • Hotărârea nr. 5/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de prefect al judeţului Covasna în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 5/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2010 privind încuviinţarea solicitării transmise de ministrul justiţiei privind cererea Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de arestare preventivă a inculpatului Cătălin Voicu, în Dosarul nr. 310/P/2009, senator în Parlamentul României

 • Hotărârea nr. 5/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 50/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba

 • Hotărârea nr. 500/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centura de ocolire Craiova – varianta Sud DN 56-DN 55-DN6

 • Hotărârea nr. 501/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2010 privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri proprietate privată a statului

 • Hotărârea nr. 502/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare laborator de nivel de biosecuritate III în Pavilionul E la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino

 • Hotărârea nr. 503/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 504/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 505/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 506/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 507/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2010 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 508/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare şi prevenire a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 509/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistică

 • Hotărârea nr. 51/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 510/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

 • Hotărârea nr. 511/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2010 pentru aprobarea atestării zonei turistice a municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 512/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Crişan Vasile-Marius

 • Hotărârea nr. 513/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Secrieru Paul

 • Hotărârea nr. 514/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2010 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 515/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2010 privind trecerea mijlocului fix Pasarelă Gara Iaşi – km 75+532, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local Iaşi

 • Hotărârea nr. 516/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 517/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 • Hotărârea nr. 518/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate Iaşi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 • Hotărârea nr. 519/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 52/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2010 privind aprobarea subvenţiilor pe produse, pentru acţiuni de ecologizare şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale din sectorul minier şi societăţilor comerciale din sectorul industrial care se subvenţionează în anul 2010

 • Hotărârea nr. 520/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Variantă de ocolire a Municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta Sud

 • Hotărârea nr. 521/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, respectiv reutilizării acestora

 • Hotărârea nr. 522/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unor sectoare de drum din judeţul Timiş, precum şi pentru modificarea traseelor drumurilor naţionale DN 59 şi DN 59B

 • Hotărârea nr. 523/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, constând în mijloace fixe, şi donarea unor bunuri materiale pentru munca de poliţie, aparţinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 524/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Albeştii de Argeş, Arefu, Bascov şi Cocu, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 525/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 526/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 527/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 528/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 529/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 53/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 • Hotărârea nr. 530/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local, implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013

 • Hotărârea nr. 531/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)

 • Hotărârea nr. 532/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005

 • Hotărârea nr. 533/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între Institutul Naţional de Statistică al României şi Agenţia de Statistică a Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Astana la 2 martie 2010

 • Hotărârea nr. 534/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău şi Sucursala de Transport Constanţa

 • Hotărârea nr. 535/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2010 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

 • Hotărârea nr. 536/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2010 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

 • Hotărârea nr. 537/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 538/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar

 • Hotărârea nr. 539/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru un primar din data de 18 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 54/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Dumitrescu Cristiana