23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 38/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 privind instituirea unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă COM (2010) 611 final

 • Hotărârea nr. 380/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 381/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

 • Hotărârea nr. 382/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 383/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 30 mai 2010

 • Hotărârea nr. 384/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010

 • Hotărârea nr. 385/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 386/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Ionaşcu Valentin

 • Hotărârea nr. 387/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Macri Veronica

 • Hotărârea nr. 388/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea Ierii, a unei suprafeţe totale de teren de 5.161 m2, proprietate publică a statului, care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finalizarea lucrării Autostrada Braşov – Cluj – Borş, sector 2 Târgu Mureş – Cluj, secţiunea 2B Câmpia Turzii – Cluj Vest

 • Hotărârea nr. 389/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 39/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 39/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 39/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2010 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE privind dispoziţiile pentru tractoarele introduse pe piaţă în cadrul mecanismului de flexibilitate COM (2010) 607 final

 • Hotărârea nr. 39/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 39/2010 privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 390/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 • Hotărârea nr. 391/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2010 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate şi a Grupului tehnic de lucru

 • Hotărârea nr. 392/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2010 privind aprobarea stemei oraşului Covasna, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 393/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unui drum comunal, situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 394/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 395/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 396/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 397/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2010 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unui drum comunal existent, situate în judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 398/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 • Hotărârea nr. 399/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 4/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2010 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2008 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT CI (NATO CoE HUMINT CI), pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 4/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Niţă Emil

 • Hotărârea nr. 4/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2010 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 4/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2010 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 4/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 4/2010 pentru aprobarea Normei nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entităţilor care desfăşoară activităţi în sistemul de pensii private

 • Hotărârea nr. 4/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 4/2010 privind desemnarea reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscripţie al Judeţului Hunedoara constituit pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 40/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 40/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru primari din data de 21 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 40/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 40/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 40/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2010 cu privire la Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi COM (2010) 348 final

 • Hotărârea nr. 400/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 944/2009 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul General CF Ploieşti

 • Hotărârea nr. 401/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei şi documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 402/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 403/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Bustuchin şi Roşia de Amaradia, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 404/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

 • Hotărârea nr. 405/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2010 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 • Hotărârea nr. 406/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2010 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie aparţinând autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi modul de cooperare pe timpul executării pazei şi supravegherii frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Ialta la 22 octombrie 2009

 • Hotărârea nr. 407/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 408/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Hotărârea nr. 409/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 • Hotărârea nr. 41/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 41/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 41/2010 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării

 • Hotărârea nr. 410/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Limboşeanu Mirela

 • Hotărârea nr. 411/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Lazăr Liviu Adrian

 • Hotărârea nr. 412/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Kalman Zoltan

 • Hotărârea nr. 413/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Constanţa km 0+000-21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 414/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2

 • Hotărârea nr. 415/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 416/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Nădlac-Arad

 • Hotărârea nr. 417/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2010 privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului – Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 418/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 419/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.655/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou Bucureşti

 • Hotărârea nr. 42/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Strujan Constantin din funcţia publică de prefect al judeţului Harghita în funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 42/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 42/2010 privind validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 420/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2010 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate în ţară şi la misiunile României din străinătate, pentru aniversarea Zilei Europei şi a Zilei Eroilor

 • Hotărârea nr. 421/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, şi stabilirea unor măsuri pentru dotarea adecvată a forţelor suplimentare destinate să participe la stabilizarea şi reconstrucţia Afganistanului

 • Hotărârea nr. 422/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 424/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2010 privind organizarea şi desfăşurarea în România a Seminarului anual al Grupului NATO în domeniul neproliferării

 • Hotărârea nr. 425/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a subprogramului multianual Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 426/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 427/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor

 • Hotărârea nr. 428/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 429/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 43/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Laszlo-Zsolt din funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita în funcţia publică de prefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 43/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 43/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 43/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 430/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2010 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 431/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2010 privind desfiinţarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 432/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi

 • Hotărârea nr. 433/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental Memorialul Holocaustului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

 • Hotărârea nr. 434/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2010 privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 435/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement

 • Hotărârea nr. 436/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Ieremia Grigorescu al Judeţului Galaţi, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 437/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor străzi, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unui drum comunal, situate în judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 438/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 439/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Bod, Buneşti, Hărman, Măieruş, Mândra şi Sânpetru, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 44/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Mîţu Ion, ca urmare a încetării suspendării din funcţie a titularului postului

 • Hotărârea nr. 440/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere

 • Hotărârea nr. 441/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2010 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 şi 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 442/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2010 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 11 noiembrie 2009 şi la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 443/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul energetic, semnat la Baku la 2 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 444/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009

 • Hotărârea nr. 445/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2010 pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 446/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2010 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990

 • Hotărârea nr. 447/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2010 pentru declasificarea parţială a Decretului Prezidenţial nr. 306/1982 privind aprobarea notei de comandă pentru obiectivul C.T.G. – R.M. – Centrul de Telecomunicaţii Guvernamentale şi Radiocomunicaţii Mobile, precum şi a unor măsuri pentru realizarea acestei investiţii

 • Hotărârea nr. 448/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 449/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2010 privind aprobarea Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009-2012, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2009

 • Hotărârea nr. 45/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Mîţu Ion

 • Hotărârea nr. 450/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Scripăţ Constantin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 451/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Dan Alin Claudiu

 • Hotărârea nr. 452/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Ţânţaş Samuel

 • Hotărârea nr. 453/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2010 pentru aprobarea Programului manifestărilor dedicate Zilei Eroilor – 13 mai 2010

 • Hotărârea nr. 454/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Fondul ONU pentru Populaţie pentru anii 2010-2011, semnat la Bucureşti la 9 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 455/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007