• Decizia nr. 187/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2010 privind eliberarea domnului Marian Zlotea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 187/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 188/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 188/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2010 privind numirea domnului Roatiş Cheţan Radu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 189/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2010 privind eliberarea domnului Petru Lificiu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 189/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 189/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice

 • Decizia nr. 189/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) şi ale art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 189/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 189/2010 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale Servbrok Broker de Asigurare – S.R.L. de suspendare a activităţii

 • Decizia nr. 19/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2010 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 19/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 190/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 190/2010 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 116/2009 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale KD LIFE Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 190/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 190/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2010 pentru eliberarea domnului Iulius Dan Plaveti din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 191/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2010 pentru numirea domnului Iulius Dan Plaveti în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 191/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 191/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Netzer Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 191/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 510 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 192/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 şi art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 192/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2010 pentru numirea domnului Petru Lificiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 193/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2010 privind constatarea suspendării de drept a domnului Iulian Popescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, pe durata misiunii în străinătate

 • Decizia nr. 193/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (1) şi art. 73 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 193/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 193/2010 privind sancţionarea domnului Ian Harrocks, director general la Societatea Comercială KD LIFE Asigurări – S.A., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 194/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 194/2010 privind sancţionarea domnului Kevin John Phillips, director general adjunct la Societatea Comercială KD LIFE Asigurări – S.A., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 194/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 194/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Crăciun Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 195/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 195/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 195/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 66/2010

 • Decizia nr. 195/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 196/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Didilescu Silviu-George, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 196/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 197/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 197/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaela Arteni, secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 198/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 198/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 199/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008

 • Decizia nr. 199/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 199/2010 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 • Decizia nr. 199/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 199/2010 pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal

 • Decizia nr. 199/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Cupşan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 2/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2010 privind examinarea recursului în interesul legii privind stabilirea calităţii de parte vătămată sau parte civilă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

 • Decizia nr. 2/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 2/2010, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 2/2010 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 2/2010, Senatul României

  Decizia nr. 2/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 ianuarie 2010

 • Decizia nr. 2/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2010 privind eliberarea domnului Ioan Hidegcuti din funcţia publică de secretar general al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 20/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2010 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 20/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38, art. 40 şi art. 42 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 200/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă şi ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 200/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 200/2010 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 200/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2010 pentru eliberarea domnului Merschi Anton din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 201/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 201/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 201/2010 privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor

 • Decizia nr. 201/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Decizia nr. 202/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 202/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2010 privind transferul, la cerere, al domnului Fudulaiche Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar al municipiului Brăila, în cadrul Primăriei Municipiului Brăila

 • Decizia nr. 203/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Ionuţ Cristian Negrescu

 • Decizia nr. 203/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 204/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 204/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2010 pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 205/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Ioan Nicolescu, secretar general în cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 205/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 şi art. 2812 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 206/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 206/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2010 privind eliberarea din funcţie a responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 207/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2010 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 207/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 208/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 208/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2010 privind detaşarea domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Decizia nr. 209/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 209/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 209/2010 privind revocarea măsurii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Group Insurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 209/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 21/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea căii ordinare de atac exercitate de procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de judecată într-o cauză de competenţa direcţiei, în condiţiile în care, la judecarea cauzei a cărei hotărâre este atacată (apelată ori recurată), a participat un procuror de la parchetul ordinar

 • Decizia nr. 21/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 21/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2010 privind eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 210/2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 210/2010 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerile parţiale parlamentare, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

 • Decizia nr. 210/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2-15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 210/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2010 privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în funcţia publică de secretar general la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 211/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor

 • Decizia nr. 211/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 şi 2 şi ale art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 212/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2010 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 213/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2010 privind eliberarea doamnei Adina Petrescu din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 213/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 214/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

 • Decizia nr. 214/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2010 pentru numirea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 215/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2010 privind detaşarea domnului Doru Marius Nechiti din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv al Direcţiei integrare europeană din cadrul Consiliului Judeţean Prahova

 • Decizia nr. 215/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 lit. d), art. 35 alin. 1 şi 2 şi ale art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 216/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 216/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 410/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 217/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ciobotea Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 217/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 şi art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 218/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi alin. (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 218/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2010 privind numirea domnului Dan Popescu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

 • Decizia nr. 219/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 219/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 219/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 219/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EVEREST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 22/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă şi ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 22/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2010 privind numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Decizia nr. 22/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2009 privinda examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind stabilirea soluţiei ce trebuie dată de către instanţă în cazul solicitării deducerii arestului la domiciliu executat în străinătate, în aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004

 • Decizia nr. 220/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 220/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 220/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în ansamblul său, precum şi ale art. 2 lit. a) din aceasta

 • Decizia nr. 220/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Tufă Radian Doru în funcţia publică de secretar general adjunct

 • Decizia nr. 221/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Dobre Gheorghe în funcţia publică de secretar general

 • Decizia nr. 221/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 2 teza întâi şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară