• Decizia nr. 1663/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1663/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1664/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1664/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1665/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1665/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 120 şi art. 7205 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1666/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1666/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 • Decizia nr. 1667/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1667/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b), art. 3 lit. a)-z), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 24 şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1668/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1668/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) şi art. 20 alin. (1), alin. (2) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1669/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1669/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 167/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 167/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2010 privind eliberarea domnului Marin Anton din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1670/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1670/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 24 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor

 • Decizia nr. 1671/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1671/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 şi art. 725 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1672/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1672/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1673/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1673/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 • Decizia nr. 1674/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1674/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1675/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1675/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1676/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1676/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1, art. 317 alin. 1, art. 318 alin. 1, art. 319 alin. 1, art. 377 alin. 2 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1677/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1677/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1678/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1678/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1679/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1679/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 168/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Codul penal

 • Decizia nr. 168/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio 900 MHz şi 1800 MHz

 • Decizia nr. 168/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2010 pentru numirea domnului Marin Anton în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 1680/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1680/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1681/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1681/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 şi ale art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1682/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1682/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a treia din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1683/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1683/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. 2 din Codul penal, ale art. 64 şi art. 68 alin. 2 din Codul de procedură penală şi ale art. 261 alin. (6) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1684/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1684/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 şi ale art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1685/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1685/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1686/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1686/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1687/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1687/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1688/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1688/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 1689/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1689/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie raportat la art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 169/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 lit. a) şi art. 38 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 1 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 169/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2010 privind eliberarea domnului Grădinaru Liviu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 1690/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1690/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 şi art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 1691/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1691/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 1692/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1692/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1693/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1693/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 1694/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1694/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1695/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1695/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Decizia nr. 1696/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1696/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

 • Decizia nr. 1697/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1697/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, art. 18 alin. (3) şi art. 116 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1698/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1698/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1699/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1699/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal şi ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 17/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, precum şi a prevederilor art. 1436 din Codul civil

 • Decizia nr. 17/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2010 pentru numirea domnului Anton Niculescu în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 17/2010, Senatul României

  Decizia nr. 17/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-24 octombrie 2010

 • Decizia nr. 170/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 170/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA şi DACIN-SARA

 • Decizia nr. 170/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) şi art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 170/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2010 privind eliberarea doamnei Alexe Irina din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 1700/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1700/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1701/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1701/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1702/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1702/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1703/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1703/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1704/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1704/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

 • Decizia nr. 1705/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1705/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1706/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1706/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi alin. (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1707/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1707/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1708/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1708/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 171/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38, art. 45 şi art. 911-915 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 171/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2010 pentru eliberarea domnului Martinescu Marius-Tiberiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 172/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2010 privind eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 172/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul penal

 • Decizia nr. 173/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 912 alin. 2 şi art. 915 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 173/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2010 privind eliberarea doamnei Rodica Constantinovici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 174/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2010 privind eliberarea doamnei Irinel Cristu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 174/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 11 şi art. 38518 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 175/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 175/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2010 privind eliberarea doamnei Maria Pârcălăbescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 176/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2010 privind eliberarea domnului Tudor Şerban din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 176/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 218 alin. 1 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 176/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 176/2010 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unităţilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale şi a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unităţilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale

 • Decizia nr. 177/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 177/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2010 privind eliberarea domnului Sorin Munteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 178/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2010 privind eliberarea domnului Barna Tanczos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 178/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 179/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 179/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2010 privind eliberarea domnului Ion Sterian din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 18/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 18/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2010 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 21 ianuarie 2010, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Maria Magdolna a funcţiei publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 18/2010, Senatul României

  Decizia nr. 18/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-7 noiembrie 2010

 • Decizia nr. 180/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 180/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

 • Decizia nr. 180/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287, art. 288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 180/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 180/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GELIAS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 180/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2010 privind eliberarea domnului Dănuţ Apetrei din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 181/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2010 privind eliberarea domnului Haschi Andrei-Peter din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 181/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 181/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TARTAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 181/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 182/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 912 alin. 2 şi art. 915 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 182/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2010 pentru numirea domnului Barna Tanczos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 182/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 182/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010

 • Decizia nr. 183/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 183/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 125/2010

 • Decizia nr. 183/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2010 pentru eliberarea domnului Bogdan Mazuru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 183/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 lit. a) şi art. 38 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal

 • Decizia nr. 184/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 184/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2010 pentru eliberarea domnului Ancuţa Călin Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 185/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Nistor Mircea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 185/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 186/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 186/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2010 privind numirea prin mobilitate a doamnei Mantale Mioara în funcţia publică de inspector guvernamental