• Decizia nr. 1550/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1550/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi ale art. 322 pct. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1551/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1551/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1553/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1553/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1557/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1557/2009 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale

 • Decizia nr. 156/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 156/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2010 privind numirea reglementatorilor, membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 1564/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1564/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală şi ale art. 57 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1565/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1565/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1566/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1566/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1567/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1567/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1569/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1569/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 157/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 157/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Lorant Para a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 1572/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1572/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1578/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1578/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 158/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 158/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2010 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 1582/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1582/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1584/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1584/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • Decizia nr. 1585/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1585/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1586/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1586/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 şi 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1587/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1587/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 159/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 159/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2010 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 21 iulie 2010, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a funcţiei publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 1593/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1593/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1594/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1594/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1596/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1596/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblu

 • Decizia nr. 1598/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1598/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 16/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2010 privind constatarea încetării calităţii de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a domnului Mihai Constantin Şeitan

 • Decizia nr. 16/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (10) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 16/2010, Senatul României

  Decizia nr. 16/2010 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 160/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi art. 402 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 160/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2010 privind eliberarea domnului Călin Emilian Hinţea din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 1601/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1601/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1606/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1606/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1608/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1608/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1609/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1609/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 şi art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 161/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 161/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2010 privind eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 1610/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1610/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1610/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1610/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, în ansamblul său

 • Decizia nr. 1611/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1611/2010 privind constituţionalitatea art. 12 alin. (4) şi (5), art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 1612/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1612/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) I. c) şi IV. e), art. 53 alin. (3) şi art. 196 lit. b), e), r) şi s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 1612/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1612/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 32 alin. (1) şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1613/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1613/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1614/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1614/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 1615/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1615/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1619/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1619/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 162/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 162/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2010 pentru numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 1620/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1620/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1621/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1621/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 • Decizia nr. 1622/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1622/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1623/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1623/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (3) pct. 1 raportat la art. 94 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1624/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1624/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1625/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1625/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1627/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1627/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1628/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1628/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1629/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1629/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 163/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 163/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2010 privind eliberarea doamnei Graţiela Denisa Iordache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 1630/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1630/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Decizia nr. 1631/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1631/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Decizia nr. 1633/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1633/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Decizia nr. 1634/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1634/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1635/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1635/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 1636/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1636/2009 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1637/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1637/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1), ale art. 91 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 98 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1638/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1638/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1639/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1639/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 164/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 164/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2010 privind eliberarea domnului Dan Cârlan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 1640/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1640/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (12), (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 1641/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1641/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. 2, ale art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1642/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1642/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1643/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1643/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 304 pct. 9 şi art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1644/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1644/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 1645/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1645/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1646/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1646/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 1647/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1647/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. 2 teza întâi din Codul penal

 • Decizia nr. 1648/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1648/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) şi (5) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1649/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1649/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 165/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 165/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2010 privind eliberarea domnului Mircea Ioan Cotoşman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 1650/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1650/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1651/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1651/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1652/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1652/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 1653/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1653/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1654/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1654/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1655/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1655/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 1656/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1656/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1656/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1656/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1657/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1657/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1658/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1658/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1659/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1659/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 166/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 166/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2010 privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1660/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1660/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1661/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1661/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1662/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1662/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă