• Decizia nr. 1408/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1408/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1409/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1409/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, 132, 239 şi 321 din Codul penal

 • Decizia nr. 141/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2010 privind numirea doamnei Barac Lidia în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 141/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prin raportare la cele ale art. 60 alin. (4) şi (5) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 1412/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1412/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1413/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1413/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 142/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 142/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Ciobotea Ionel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1421/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1421/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1428/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1428/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 143/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2010 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Csaba Ferenc Asztalos din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 143/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6, art. 33, art. 42 alin. (1) şi art. 47 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1430/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1430/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi ale art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1431/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1431/2010 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern, formulată de Preşedintele Senatului

 • Decizia nr. 144/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 144/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Daniela Anghel

 • Decizia nr. 145/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2010 privind desemnarea domnului Călin Emilian Hinţea, secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 145/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1459/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1459/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 146/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 146/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2010 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 1461/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1461/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1462/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1462/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1463/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1463/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1464/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1464/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1465/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1465/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1466/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1466/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1467/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1467/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 147/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2010 privind numirea domnului Csutak-Nagy Laszlo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 147/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1478/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1478/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 şi art. 319 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 148/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 148/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PLUS-ASIG-INVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 148/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 148/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2010 privind eliberarea domnului Marian Enăchescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 1480/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1480/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1482/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1482/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1482/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1482/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1485/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1485/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1486/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1486/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1486/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1486/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 şi art. 377 alin. 2 pct. 4 din Codul de procedură civilă, ale art. 22 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1487/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1487/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi 104 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1487/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1487/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1488/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1488/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1488/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1488/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 149/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 149/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2010 privind numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 1490/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1490/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1490/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 1491/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1491/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1495/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1495/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 15/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2010 pentru numirea domnului Sorin Munteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 15/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 din Codul familiei

 • Decizia nr. 15/2010, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 15/2010 privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist

 • Decizia nr. 15/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 15/2010 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2010 privind înfiinţarea unei comisii de lucru

 • Decizia nr. 15/2010, Senatul României

  Decizia nr. 15/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 august 2010

 • Decizia nr. 150/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2010 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 150/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1504/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1504/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1505/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1505/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1507/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1507/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 151/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 151/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2010 privind eliberarea doamnei Mariana Nedelcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 1512/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1512/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 152/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2010 privind numirea domnului Nicolae Ivăşchescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 152/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare

 • Decizia nr. 1522/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1522/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1523/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1523/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1524/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1524/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1525/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1525/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1525/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1525/2010 asupra conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Parlamentul României alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat, pe de altă parte

 • Decizia nr. 1526/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1526/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1527/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1527/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1528/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1528/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1529/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1529/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373 şi art. 3741 din Codul de procedură civilă şi ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

 • Decizia nr. 153/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 153/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2010 privind eliberarea doamnei Rodica Pârvu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 1530/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1530/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1531/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1531/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1532/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1532/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 alin. 1, art. 323 alin. 1 şi art. 325 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1533/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1533/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1534/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1534/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1535/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1535/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 1536/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1536/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1537/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1537/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1538/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1538/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei, raportate la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1539/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1539/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 lit. d) şi f) din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 154/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2010 privind numirea domnului Robert Bucur în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 154/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1540/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1540/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1541/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1541/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1542/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1542/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1543/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1543/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1544/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1544/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1545/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1545/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 şi art. 58 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1546/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1546/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1547/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1547/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil

 • Decizia nr. 1548/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1548/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1549/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1549/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 155/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 155/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2010 privind numirea unui membru în Consiliul Statistic Naţional