• Decizia nr. 1312/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1312/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1315/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1315/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1316/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1316/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1317/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1317/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1318/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1318/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 • Decizia nr. 1319/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1319/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 132/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Costel Marian Dima în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 132/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1320/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1320/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi următoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1321/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1321/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1322/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1322/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 1323/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1323/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1324/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1324/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1325/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1325/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1326/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1326/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă şi art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 1327/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1327/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1328/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1328/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1329/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1329/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 481 din Codul civil şi ale art. 304 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 133/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002

 • Decizia nr. 133/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1330/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1330/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1331/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1331/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1332/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1332/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1333/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1333/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1334/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1334/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1335/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1335/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1336/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1336/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1337/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1337/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1338/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1338/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 574 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1339/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1339/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 134/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2010 pentru eliberarea domnului Octavian-Virgiliu Ojog din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 134/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 99 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1340/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1340/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1341/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1341/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1342/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1342/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1343/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1343/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1344/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1344/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1345/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1345/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1347/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1347/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1348/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1348/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1349/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1349/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 135/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 135/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 427/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitrescu Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1350/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1350/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1351/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1351/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Decizia nr. 1352/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1352/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1353/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1353/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1354/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1354/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1358/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1358/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1359/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1359/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 136/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 397/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Scripăţ Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 136/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 136/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 136/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010

 • Decizia nr. 1360/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1360/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1361/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1361/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1362/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1362/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1363/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1363/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1364/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1364/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1365/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1365/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi a Legii nr. 162/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 1366/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1366/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal şi art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1367/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1367/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aşa cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, precum şi a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 137/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2010 privind numirea doamnei Florentina Gemănoiu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 137/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1371/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1371/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1, 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1372/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1372/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 1374/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1374/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1375/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1375/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1376/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1376/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 1379/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1379/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi art. 575 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 138/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 138/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2010 privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcţia de subsecretar de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 1381/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1381/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1382/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1382/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (3) şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1383/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1383/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1384/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1384/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, şi ale art. 577 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1385/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1385/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 139/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2010 privind numirea domnului Alexandru Nazare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 139/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15-19, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 1390/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1390/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1392/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1392/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1393/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1393/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1394/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1394/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1395/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1395/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 şi 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1396/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1396/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 şi ale art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1397/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1397/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1398/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1398/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1399/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1399/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 14/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 14/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2010 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 14/2010, Senatul României

  Decizia nr. 14/2010 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 14/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 14/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2010 pentru numirea domnului Gheorghe Răzvan Murgeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 140/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

 • Decizia nr. 140/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1401/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1401/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1402/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1402/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 şi 4 cu referire la art. 300 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1404/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1404/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1404/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1404/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1405/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1405/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160^b şi art. 3002 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1406/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1406/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1407/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1407/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4 şi alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală