• Decizia nr. 1226/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1226/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 coroborate cu cele ale art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1227/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1227/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1228/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1228/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1229/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1229/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103, art. 1141 alin. 2 şi art. 118 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 123/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2010 privind eliberarea domnului Ciprian Constantin Ghioc din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 123/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1230/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1230/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 şi art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1231/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1231/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1232/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1232/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1233/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1233/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1234/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1234/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1235/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1235/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1236/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1236/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (11), precum şi art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1237/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1237/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. IV lit. e), ale art. 53 alin. (1), art. 54, art. 65 alin. (4), art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 196 lit. b), e), g), r) şi s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 1238/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1238/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1239/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1239/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 124/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2010 privind numirea domnului Marian Proorocu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 124/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1240/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1240/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 alin. (1) şi (11) şi art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1241/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1241/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1242/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1242/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 3 lit. c), art. 31 alin. (2) şi art. 23 alin. (21) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1243/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1243/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1244/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1244/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil

 • Decizia nr. 1245/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1245/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1246/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1246/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1247/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1247/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1248/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1248/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1249/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1249/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 125/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2010 privind revocarea domnului Manea Eduard Nicuşor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 125/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) teza a doua, art. 160^b, art. 3002 şi art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 125/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 125/2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 1250/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1250/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. b) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1251/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1251/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

 • Decizia nr. 1252/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1252/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) teza întâi, art. 211 alin. (1) şi art. 213 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1253/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1253/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 1254/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1254/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1255/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1255/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor nr. 1 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decizia nr. 1256/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1256/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1257/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1257/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil

 • Decizia nr. 1258/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1258/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 1259/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1259/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 126/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2010 privind numirea domnului Matei Mircea Leontin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 126/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1260/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1260/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1261/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1261/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1262/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1262/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1263/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1263/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1264/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1264/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1265/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1265/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1266/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1266/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1267/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1267/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1268/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1268/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza a doua şi ale art. 401 alin. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1269/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1269/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 127/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 127/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2010 privind numirea domnului Varga Gabor în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 1270/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1270/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 319, art. 323 alin. 1 şi art. 324 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1271/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1271/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1272/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1272/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1273/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1273/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1275/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1275/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1276/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1276/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1278/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1278/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 128/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2010 privind numirea domnului Corvin Nedelcu în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 128/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1280/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1280/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1281/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1281/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1282/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1282/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 1283/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1283/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1284/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1284/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1285/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1285/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1286/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1286/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) şi art. 34 alin. (15)-(18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1287/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1287/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1288/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1288/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi art. 209 din Codul penal

 • Decizia nr. 1289/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1289/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 4 şi art. 146 din Codul penal, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 129/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 129/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1290/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1290/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) şi art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 1291/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1291/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1292/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1292/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1293/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1293/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal şi art. 2781 alin. 8 şi 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1294/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1294/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1297/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1297/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1299/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1299/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Codul penal

 • Decizia nr. 13/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2010 pentru numirea domnului Ioan Andreica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 13/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 13/2010, Senatul României

  Decizia nr. 13/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19 iulie-7 august 2010

 • Decizia nr. 130/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 130/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2010 privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 1301/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1301/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1303/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1303/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1304/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1304/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 şi art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1304/2009, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1304/2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) şi (8), art. 259 alin. (7) lit. a) şi b) şi alin. (8) şi art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi ale art. 91 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1305/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1305/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1306/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1306/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1307/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1307/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1309/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1309/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 131/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Munteanu Codrin-Dumitru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 131/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1310/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1310/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1311/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1311/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile pct. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii