• Decizia nr. 1146/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1146/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a celor ale art. 6 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

 • Decizia nr. 1147/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1147/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1148/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1148/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1149/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1149/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 115/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 115/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2010 privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 1150/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1150/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1151/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1151/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1152/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1152/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1153/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1153/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi ale art. 11 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

 • Decizia nr. 1154/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1154/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportate la cele ale art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1155/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1155/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 38 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1156/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1156/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24-26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 • Decizia nr. 1157/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1157/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 şi 282 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1158/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1158/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1431 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1159/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1159/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 116/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2010 privind numirea domnului Constantin Dan Neagu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 116/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

 • Decizia nr. 1160/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1160/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1161/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1161/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 141 alin. (1), art. 149 alin. (5) şi art. 172 alin. (2) din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1162/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1162/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Decizia nr. 1163/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1163/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1164/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1164/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1165/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1165/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1166/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1166/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1167/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1167/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1168/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1168/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1169/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1169/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 117/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 117/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2010 pentru numirea domnului Szell Lorincz în funcţia de vicepreşedinte la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 1170/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1170/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public

 • Decizia nr. 1171/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1171/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1172/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1172/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1173/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1173/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1174/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1174/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1175/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1175/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33-36 şi 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1176/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1176/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1177/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1177/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (4) din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 1178/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1178/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1179/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1179/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social şi ale articolului unic din Legea nr. 267/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008

 • Decizia nr. 118/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisacariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 118/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1180/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1180/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1181/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1181/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, 14, 15 şi 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 1182/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1182/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1183/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1183/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2), precum şi ale art. 611 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 1184/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1184/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 • Decizia nr. 1185/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1185/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1186/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1186/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39, 75 şi 76 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decizia nr. 1187/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1187/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1188/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1188/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1189/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1189/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decizia nr. 119/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 119/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Elvădeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1190/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1190/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Decizia nr. 1191/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1191/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2 şi art. 34 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1192/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1192/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1193/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1193/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, 53 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998

 • Decizia nr. 1194/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1194/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222, art. 282, art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73-75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul de procedură civilă şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1195/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1195/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XIII alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 • Decizia nr. 1196/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1196/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1197/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1197/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 alin. 2 şi ale art. 255 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1198/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1198/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1199/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1199/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 12/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 12/2010 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale

 • Decizia nr. 12/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 12/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 234/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 12/2010, Senatul României

  Decizia nr. 12/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 iunie 2010

 • Decizia nr. 120/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 120/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2010 privind numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 1200/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1200/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1201/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1201/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1202/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1202/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi j), art. 31 alin. (2)-(4) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1203/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1203/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1204/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1204/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 1205/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1205/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1206/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1206/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi ale art. 96 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1207/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1207/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1208/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1208/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1209/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1209/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale art. 16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 121/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 121/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2010 pentru numirea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 1210/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1210/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 1211/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1211/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1212/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1212/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 1213/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1213/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1214/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1214/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1215/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1215/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1216/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1216/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1217/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1217/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 şi ale Legii nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1218/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1218/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 şi ale art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1219/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1219/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 122/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2010 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Clement, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 122/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decizia nr. 1220/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1220/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 222, 282 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1221/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1221/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1222/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1222/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1223/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1223/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1224/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1224/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1225/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1225/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare