• Decizia nr. 931/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 931/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială Brokasig Expert Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 932/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 932/2010 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Brokasig Expert Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 932/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 933/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 934/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 935/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 936/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 937/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 938/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 939/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1020 şi 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 şi art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 94/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 109 alin. (2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 94/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2010 privind numirea domnului Nagy Iosif în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 940/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 941/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) lit. d), e), g) şi l), art. 26, art. 115, art. 137, art. 145, art. 1473, art. 156, art. 1561 şi art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 941/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 941/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ABSOLUT ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 942/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 942/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 942/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 943/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 944/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 945/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 946/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 5, art. 312 alin. 3 şi art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 947/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 lit. a) şi art. 38 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 948/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 949/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, 287, 288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 95/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2010 privind revocarea domnului Vlad Marcoci din funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 95/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 950/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. h) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 951/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 şi ale art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 952/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 953/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 954/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 955/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) şi ale art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 956/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 312 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Decizia nr. 957/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 958/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 959/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 96/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2010 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 96/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 960/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 961/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 962/2010, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 962/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

 • Decizia nr. 962/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 şi ale art. 399-403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 963/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 964/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 964/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 964/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Lasting Insurance and Reinsurance Broker – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 964/2010, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 964/2010 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008

 • Decizia nr. 965/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 965/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 965/2010 privind menţinerea sancţiunii cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii Comerciale Birex Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 966/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 967/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 968/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 969/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 584 şi art. 585 din Codul civil

 • Decizia nr. 97/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 97/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2010 privind numirea membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a preşedintelui Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 • Decizia nr. 970/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 970/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale WESTACO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 970/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 971/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 972/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1, art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 973/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 974/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi ale art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 975/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 976/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1898 şi art. 1899 alin. 2 din Codul civil

 • Decizia nr. 977/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578, 579 şi 580 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 978/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) şi (10), precum şi a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 979/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi (5), art. 8 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 şi art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (5) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Decizia nr. 98/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2010 privind numirea domnului Mircea Ioan Cotoşman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 98/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 980/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 981/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 982/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) şi (5), art. 12 alin. (1) şi (5), art. 15 şi art. 181 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 983/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 1491 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 984/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate şi a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001

 • Decizia nr. 985/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 986/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 987/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 988/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului şi a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 989/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) şi (3) şi a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 99/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 99/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2010 privind numirea doamnei Irina Sanda Cajal-Marin în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 990/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 991/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 992/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 993/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 994/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 995/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 90 alin. 2, art. 171 alin. 1, art. 214 alin. 5 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 996/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. 2 teza a doua din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 997/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 998/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 999/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 999/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale KAMER ACTIV – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 999/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată