• Decizia nr. 862/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 863/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 863/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 863/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Salve Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 864/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 864/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AWD România Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 864/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 şi ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 865/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 865/2010 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială Union First Insurance Brokers – S.R.L.

 • Decizia nr. 865/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1066-1069 şi art. 1144 din Codul civil şi ale art. 119 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 866/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1020 din Codul civil, precum şi ale art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 867/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2878 şi art. 28710 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 868/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 869/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591-594 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 87/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 87/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 588/2009 privind înfiinţarea şi componenţa Consiliului pentru Raţionalizarea Cheltuielilor Publice

 • Decizia nr. 870/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 871/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 872/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 873/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 874/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 875/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi alin. (11)-(19) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 876/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 877/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) – (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010

 • Decizia nr. 878/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 879/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 88/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. 1, art. 402 alin. 1 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 88/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 880/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 şi art. 60 din Codul familiei

 • Decizia nr. 881/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată

 • Decizia nr. 882/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 883/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Decizia nr. 884/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 885/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 886/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 şi art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 887/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 888/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 888/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 888/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale IDEEA INTERMED INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 889/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 889/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 889/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 89/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2010 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decizia nr. 89/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2010 pentru numirea domnului Mihail Vasile-Ozunu în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 89/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 89/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 66/2010

 • Decizia nr. 89/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 89/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GRANT INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 890/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 891/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 892/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 893/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 220 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 894/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 895/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 896/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 897/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi art. 29 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 898/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 899/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 9/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dobre Gheorghe din funcţia publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 9/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 9/2010, Senatul României

  Decizia nr. 9/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 mai 2010

 • Decizia nr. 90/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 90/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MB EUROPA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 90/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 90/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2010 privind numirea domnului Kiraly Andrei Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 900/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1361 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi ale art. 118 din Codul penal

 • Decizia nr. 901/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 902/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 903/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

 • Decizia nr. 904/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale lit. B pct. 14a) din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 226/2006

 • Decizia nr. 905/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 906/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 907/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 211 alin. (1) şi (11) şi ale art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 908/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 909/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 teza a 7-a din Codul comercial

 • Decizia nr. 91/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2010 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iuliana Lascu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 91/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 910/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului

 • Decizia nr. 910/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 910/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Napoca Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 911/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 911/2010 privind sancţionarea domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială Napoca Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 911/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Decizia nr. 912/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 913/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 913/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Dinu Teodoreanu, director executiv la Societatea Comercială Nord Asig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 913/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi ale art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 914/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 915/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 915/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Nord Asig Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 915/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 916/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 917/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 918/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 919/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 92/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sorin Florea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 92/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 92/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 92/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii Comerciale UNIBROKER DOBROGEA – Broker de Asigurare şi Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 920/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 921/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 922/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 • Decizia nr. 923/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 924/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. 1 lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi a prevederilor art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 925/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 926/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 927/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6, raportat la art. IV alin. (1) pct. 7 şi pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 928/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 929/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 93/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 93/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2010 pentru numirea domnului Cristian Apostol în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 930/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 931/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale