• Decizia nr. 1065/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1065/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. c) şi art. 102 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1066/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1066/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 38, 40 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 1067/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1068/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b), art. 12 lit. a) şi art. 17 lit. h) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ale art. 272 alin. (1) pct. 2, art. 275 şi art. 2821 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1069/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 107/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 107/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 391/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Tămăşoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1070/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1070/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1071/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1071/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2), precum şi ale art. 611 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 1072/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1072/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1073/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1073/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1074/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1074/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1075/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1075/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1076/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1076/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 1077/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1077/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1078/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1078/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1079/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1079/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 108/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 108/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1080/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1080/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1081/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1081/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 180 alin. 1 şi ale art. 183 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1082/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1082/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1083/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1083/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 1084/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1084/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 1085/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1085/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1086/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1086/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1087/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1087/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1088/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1088/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1089/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1089/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 109/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2010 privind eliberarea domnului Marius Oprea din funcţia de preşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România

 • Decizia nr. 109/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1090/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1090/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1091/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1091/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1092/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1092/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1093/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1093/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Decizia nr. 1094/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1094/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1095/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1095/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1096/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1096/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4814 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 1097/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1097/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1098/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1098/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, şi ale art. 2 alin. (1), art. 4 şi 7 din aceasta, în special

 • Decizia nr. 1099/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1099/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 11/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 11/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2010 pentru numirea doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 11/2010, Senatul României

  Decizia nr. 11/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-5 iunie 2010

 • Decizia nr. 110/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 110/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2010 privind eliberarea domnului Dinu Zamfirescu din funcţia de preşedinte al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 1100/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1100/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 1101/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1101/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil şi ale art. I pct. 1 şi 3 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1102/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1102/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 1103/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1103/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, ale Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1104/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1104/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1105/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1105/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 1106/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1106/2010 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 1107/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1107/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1108/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1108/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 1109/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1109/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 111/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2010 pentru numirea domnului Ioan Stanomir în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 111/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1110/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1110/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1111/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1111/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 970 din Codul civil

 • Decizia nr. 1112/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1112/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, III, IV, V, VII, VIII şi anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 1113/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1113/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 1114/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1114/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1115/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1115/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1116/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1116/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1117/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1117/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (2) şi art. 114 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1118/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1118/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 1119/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1119/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 112/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2010 pentru numirea domnului Vladimir Tismăneanu în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 112/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1120/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1120/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 1121/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1121/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1122/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1122/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 1123/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1123/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1124/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1124/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1125/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1125/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 1126/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1126/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1127/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1127/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Decizia nr. 1128/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1128/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei şi ale art. 7 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Decizia nr. 1129/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1129/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza a doua din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 113/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 113/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2010 pentru numirea domnului Veress Edmund-Petru în funcţia de inspector general de stat, preşedinte al consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 1130/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1130/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1131/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1131/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1132/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1132/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ale art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 1133/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1133/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1134/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1134/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1135/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1135/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 1136/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1136/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1137/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1137/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 1, art. 132, art. 16, art. 29 alin. (1) şi art. 33 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1138/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1138/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1139/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1139/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 114/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2010 privind numirea doamnei Melinte Doina Ofelia în funcţia de preşedinte la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 114/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1140/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1140/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 188 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1141/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1141/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 584 din Codul civil

 • Decizia nr. 1142/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1142/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1143/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1143/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Decizia nr. 1144/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1144/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1145/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1145/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului