• Decizia nr. 789/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 79/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gheorghe Sârb din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 79/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 790/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 791/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. 4 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 792/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 793/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 794/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 795/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 796/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 797/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 798/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 799/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 799/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 799/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 8/2010, Senatul României

  Decizia nr. 8/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 aprilie 2010

 • Decizia nr. 8/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 8/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2010 privind încetarea promovării temporare a domnului Corvin Nedelcu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 80/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 80/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2010 privind eliberarea domnului Robert Constantin Ionescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Decizia nr. 800/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 800/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 800/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 801/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, 287 şi 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 802/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 803/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 804/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 805/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 806/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală şi art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 807/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 808/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 809/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 şi ale art. 3191 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 81/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 81/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nicolae Drăghiea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 810/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 811/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 812/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 813/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 814/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, 21 şi 3, art. 31 alin. 1 şi 2 şi art. 34 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 815/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. 1 teza a doua şi alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 816/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 şi 3, ale art. 403 alin. 4 şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 817/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 818/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 819/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 82/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2010 privind eliberarea doamnei Gheorghe Anghel Raluca-Olivia din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 82/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 82/2010 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Daniela Ioniţă – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 82/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 820/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 821/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 822/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) raportate la cele ale art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 823/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 824/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38, art. 45, art. 911, art. 265 alin. 2 şi ale art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 825/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2, art. 289 alin. 1 şi ale art. 290 din Codul penal

 • Decizia nr. 826/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 şi art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 827/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. 4 lit. h) şi art. 199 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 828/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 829/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 829/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 829/2010 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale Algoritm Broker de Asigurare – S.R.L. de încetare a activităţii

 • Decizia nr. 83/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2010 pentru numirea domnului Cojoacă Eugen Ştefan Dorel în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 83/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, art. 53 şi art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum şi ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998

 • Decizia nr. 830/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 830/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Euro Credit Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 830/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 831/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 831/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 831/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dalibor Hon, administrator – director executiv la Societatea Comercială Euro Credit Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 832/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) cu referire la art. 2 lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 833/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 18 şi art. 3 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 834/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 şi 4, art. 174 alin. 1, art. 222 alin. 3 şi art. 2781 alin. 4, alin. 8 lit. c), alin. 9 şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 835/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 836/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 837/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 838/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 215 alin. (1) şi (3), art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 91 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 839/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 14, art. 38515 pct. 2 lit. d) raportat la art. 3859 alin. 1 pct. 18 şi art. 38514 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 84/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de către doamna Mihaela Dincă

 • Decizia nr. 84/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 840/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 841/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 1 şi art. 273 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 842/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 843/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 6 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 844/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250, art. 289, art. 291 din Codul penal, precum şi ale art. 339 alin. 1 şi art. 38518 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 845/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 3 lit. f) din Codul penal

 • Decizia nr. 846/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 şi art. 275 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 847/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 848/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 din Codul de procedură penală, art. 118 din Codul penal şi art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 849/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 85/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 394/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Simion Lucian Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 85/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287, art. 288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 850/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4 raportat la art. 291 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 851/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4142 alin. 3 teza finală, art. 264 alin. 3 şi 4 şi art. 197 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 852/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

 • Decizia nr. 853/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 854/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 855/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2, 3 şi 4 din Codul penal şi art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 856/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 857/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) raportat la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 858/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 8 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 859/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 şi ale anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 86/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2010 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iulia Cârcei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 86/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 86/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010

 • Decizia nr. 86/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 860/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 861/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 861/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 861/2010 privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă