• Decizia nr. 709/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 71/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2010 pentru numirea doamnei Zsuzsanna Peter în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 71/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 710/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 711/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 712/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 713/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 714/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 715/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 716/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 717/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 718/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 719/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 72/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 72/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Florea din funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 720/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) şi (5), art. 18 lit. c), art. 29 alin. (1) şi (2), art. 45 alin. (2) şi (21), art. 46 alin. (4) şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. I pct. 2 şi 15 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 721/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b), art. 393 alin. 1 şi art. 394 alin. 1 lit. a) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 722/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278, art. 2781 şi art. 10 lit. g) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 723/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 724/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 al cap. I şi art. 181 alin. (3) al cap. V1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 725/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, art. 15, art. 16 şi art. 262 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 726/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 727/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 728/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 729/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 73/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Arpad Csaba din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 73/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată

 • Decizia nr. 730/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 731/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 732/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 733/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 734/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 lit. b) şi e) din Codul penal

 • Decizia nr. 735/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi alin. (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 736/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 737/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) coroborate cu dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 738/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice

 • Decizia nr. 739/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 74/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 74/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2010 pentru eliberarea domnului Corneliu Popovici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 • Decizia nr. 740/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 740/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 740/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RISK EXPERT INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 741/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 din Codul penal

 • Decizia nr. 742/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 743/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 744/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 745/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1, 2 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 746/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din anexa VI şi ale pct. 10 din anexa nr. VI/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 747/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 747/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 747/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 748/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 748/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 748/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 749/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 749/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 749/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 75/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2010 privind eliberarea domnului Ioan Mihăilă din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 75/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 750/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decizia nr. 751/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 752/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 753/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) şi ale art. 15 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 754/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 755/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 şi 12, ale art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 756/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 757/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 9, art. 14 alin. (2) teza întâi şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 758/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 759/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 76/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 76/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2010 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ursu Dorel Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 760/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 alin. 2 şi art. 578-5801 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 7 lit. i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 761/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Decizia nr. 762/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 763/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1340 tezele a doua şi a treia din Codul civil

 • Decizia nr. 764/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 765/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 766/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 767/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 768/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 769/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 77/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 şi art. 94 din Codul familiei

 • Decizia nr. 77/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 422/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 770/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 771/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 772/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 773/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 774/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 775/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 776/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 7 şi alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 777/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 778/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 779/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 78/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Neagoe din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 78/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor

 • Decizia nr. 780/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 781/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Hotărârii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Decizia nr. 782/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 783/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 862 alin. 31 şi 5 cu referire la art. 172 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 784/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 11 şi 7 şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 785/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 18 şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 786/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 787/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318 şi art. 3191 din Codul de procedură civilă şi a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 788/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale