26 August, 2019
 • Decizia nr. 642/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 643/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 190 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 644/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 645/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 coroborate cu cele ale art. 128 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 646/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 647/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 648/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 teza întâi din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 648/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 648/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AERO ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 649/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 649/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 649/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 65/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 65/2010 privind înfiinţarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia

 • Decizia nr. 65/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2010 pentru eliberarea domnului Valentin Platon din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 65/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 650/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 650/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 650/2010 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale COMPANIA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA (CARE – ROMÂNIA) – S.A.

 • Decizia nr. 651/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 651/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTERALIA INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 651/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 652/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. 2 şi ale art. 212 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 653/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 654/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 655/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 655/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 655/2010 privind aprobarea reluării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale TRUST – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 656/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 657/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 20 şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 657/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 657/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STABILITY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 658/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 659/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 66/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2010 pentru numirea domnului Sali Negiat în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 66/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 66/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 66/2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 660/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 661/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 662/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 662/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 662/2010 privind sancţionarea domnului Bartok Janos – preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale AVIVA Asigurări de Viaţă – S.A. cu retragerea aprobării acordate

 • Decizia nr. 663/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 663/2010 privind sancţionarea domnului Rouf Shah Jahan – membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale AVIVA Asigurări de Viaţă – S.A. cu retragerea aprobării acordate

 • Decizia nr. 663/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 664/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 665/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 264 alin. 3 şi 4, art. 343 alin. 1 şi 2 şi art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 666/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi h) şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 667/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 668/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 669/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 67/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 67/2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 • Decizia nr. 67/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 67/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2010 privind numirea domnului Haschi Andrei-Peter în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 670/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 670/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 670/2010 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 671/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14, 15 şi 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 672/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 129/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001

 • Decizia nr. 673/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi ale anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 674/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 675/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 675/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 675/2010 privind sancţionarea domnului Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv/administrator la Societatea Comercială Blitz Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 676/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 676/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Blitz Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 676/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 677/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 677/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 677/2010 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii Comerciale IBC Expert – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 678/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 679/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 68/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2010 pentru eliberarea domnului Aurel Ionel Lascu din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 68/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, precum şi a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

 • Decizia nr. 68/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 68/2010 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 680/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31-36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 681/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 682/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 683/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 683/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 683/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 684/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 685/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1), (2) şi (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 686/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), (2) şi (4), art. 21, art. 31 alin. (1) şi art. 49 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 687/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 688/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă şi art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 689/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2010 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 69/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 69/2010 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 • Decizia nr. 69/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 69/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2010 privind numirea doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin transfer în interesul serviciului

 • Decizia nr. 690/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 691/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 692/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 693/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4081 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. 11 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 694/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2010 asupra admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, referitoare la modificarea dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 695/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131, 132 şi 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată

 • Decizia nr. 696/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 697/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 698/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 699/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi art. 24 alin. (1) şi (3) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

 • Decizia nr. 7/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) şi art. 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 • Decizia nr. 7/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2010 pentru eliberarea domnului Ionel Popescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 7/2010, Senatul României

  Decizia nr. 7/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-17 aprilie 2010

 • Decizia nr. 70/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 70/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2010 pentru eliberarea doamnei Carmen Dincă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 700/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 701/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 38 şi art. 104 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 702/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 5, art. 7 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 703/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 704/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 705/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222, 282, 286, 287 şi 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73, 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 706/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 707/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 708/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) şi ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă