• Decizia nr. 578/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 579/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 58/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 58/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2010 pentru numirea domnului Grădinaru Liviu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 580/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Decizia nr. 581/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 14 alin. (2) din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, precum şi a celor ale art. 2 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 582/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 583/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 584/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 585/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. 3, art. 30 alin. 1, art. 31 alin. 1, art. 34 şi art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 586/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia nr. 587/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 588/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 589/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 59/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2010 privind numirea domnului Emacu Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 59/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi art. 33 alin. (2), (4) şi (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 590/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 591/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 592/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041, art. 4042 şi art. 4043 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 592/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 592/2010 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale Tradiţional Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 593/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 594/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 594/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 594/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale Prima Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 595/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 595/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare – S.A.

 • Decizia nr. 595/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 596/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 596/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 596/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale Birex Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 597/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 598/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 din Codul civil

 • Decizia nr. 599/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 599/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 599/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a Societăţii Comerciale Power Insurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 6/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 6/2010 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 6/2010, Senatul României

  Decizia nr. 6/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-28 martie 2010

 • Decizia nr. 6/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37 şi art. 38 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 6/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2010 pentru numirea doamnei Simona Steliana Tănăsescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 60/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Andrei Florin din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 60/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

 • Decizia nr. 600/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (4), art. 15 şi 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 600/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 600/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale General Asig Consulting – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 601/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 601/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 601/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 602/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 şi art. 317 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 602/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 602/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale AMG Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 603/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 603/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale LION – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 603/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 604/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 604/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 604/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale IDS Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 605/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 605/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale LOGOS Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 605/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 606/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, precum şi a dispoziţiilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 606/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 606/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale VS Company – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 607/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 607/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a activităţii a Societăţii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 607/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 608/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 608/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 608/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Alexia Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 609/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 609/2010 privind sancţionarea domnului Blatnyak Gabor Gyorgy, director executiv la Societatea Comercială Alexia Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 609/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a celor ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 61/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marcu Nicu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 61/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 610/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 611/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) teza care, la data decesului, avea calitatea de pensionar din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Decizia nr. 612/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

 • Decizia nr. 613/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 614/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Codul muncii

 • Decizia nr. 615/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. 2, art. 3712 alin. 3, art. 402 alin. 2 şi art. 4052 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 615/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 615/2010 privind aprobarea numirii domnului Alexandru Istocescu în funcţia de director executiv, înfiinţării unui punct de lucru şi reluării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 616/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 93 alin. (2), (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 617/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 618/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 619/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 62/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2010 privind constatarea încetării situaţiei de urgenţă în asigurarea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale

 • Decizia nr. 62/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 620/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 621/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 622/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 623/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 2151 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 624/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 625/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 626/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 626/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 626/2010 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 • Decizia nr. 627/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 628/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 629/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 629/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale

 • Decizia nr. 63/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2010 pentru eliberarea domnului Zeno-Karl Pinter din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 63/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 630/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, II şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 631/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1200, art. 1201, art. 1746, art. 1769 şi art. 1790 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 129 alin. 5, art. 137, art. 167, art. 168, art. 172 şi art. 173 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 632/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 633/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 7 alin. 11 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 634/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a celor ale art. 3 din titlul X şi ale art. III din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 635/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3734 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 636/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 637/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă şi art. 105 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 638/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 639/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2010 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum şi ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 64/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi art. 209 din Codul penal

 • Decizia nr. 64/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2010 pentru numirea domnului Helge Dirk Fleischer în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 640/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 641/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu trimitere la dispoziţiile art. 146 din acelaşi cod