• Decizia nr. 443/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 444/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 444/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SOKO – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 444/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 445/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 446/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 447/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 447/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 447/2010 privind procedura de acordare a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 • Decizia nr. 448/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, a Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din această ordonanţă

 • Decizia nr. 449/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi 209 din Codul penal

 • Decizia nr. 45/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2010 privind eliberarea domnului Eugen Tomac din funcţia de secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 45/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 450/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 451/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 452/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 452/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 452/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 453/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 454/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24-28 şi art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, precum şi a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 455/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 456/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil

 • Decizia nr. 457/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 458/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Codul familiei

 • Decizia nr. 458/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 459/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional

 • Decizia nr. 459/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 46/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2010 privind numirea domnului Eugen Tomac în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 46/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

 • Decizia nr. 460/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 1073, art. 1075 şi art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 461/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 462/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 şi ale art. 160^8a alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 463/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 463/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 463/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 464/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 464/2010 privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societăţii Comerciale CARPAŢI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. referitoare la schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societăţii, revocarea/numirea unor administratori, cesiunea de părţi sociale, noi asociaţi semnificativi şi reluarea activităţii

 • Decizia nr. 464/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 465/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 466/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 467/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 468/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 468/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 468/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SOFAD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 469/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 469/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CLAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 469/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 47/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49, art. 51 şi art. 52 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 47/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2010 privind eliberarea domnului Gabriel Bădescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Decizia nr. 470/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 470/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 470/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTERGRAND BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 471/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 472/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 473/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222, ale art. 282 şi ale art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 474/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 307 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 475/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 476/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 477/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 şi art. 35 alin. 2 teza finală din Codul familiei

 • Decizia nr. 478/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 478/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 478/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Mircea Ioan Petrică, persoană semnificativă la Societatea Comercială Eurobrokers Group Broker de Asigurare – S.A.

 • Decizia nr. 479/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 479/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Eurobrokers Group Broker de Asigurare – S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 479/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 48/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2010 privind eliberarea doamnei Maria Moţa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Decizia nr. 48/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 480/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 480/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 480/2010 privind stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 • Decizia nr. 481/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 481/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dan Burcă, persoană semnificativă la Societatea Comercială Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 481/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 • Decizia nr. 482/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 482/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 482/2010 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 483/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 483/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Mihai Neagu, persoană semnificativă la Societatea Comercială Assess Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 483/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 484/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 484/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 484/2010 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii şi amendă a Societăţii Comerciale Assess Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 485/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 486/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 487/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi ale art. 2 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 488/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene şi ale Legii nr. 100/2009 pentru aprobarea acestei ordonanţe

 • Decizia nr. 488/2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 • Decizia nr. 489/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 49/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 49/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2010 privind eliberarea domnului Viorel Alexandru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 490/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 491/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 492/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 493/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi ale art. 600 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 494/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiile titlului III Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 495/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 496/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 497/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 498/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 şi art. 107 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 499/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 5/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2010 privind înfiinţarea unei comisii de lucru

 • Decizia nr. 5/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 5/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 5/2010, Senatul României

  Decizia nr. 5/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-7 martie 2010

 • Decizia nr. 5/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2010 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ilba

 • Decizia nr. 50/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 50/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2010 privind eliberarea doamnei Ioana Mihaela Leşe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 500/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 501/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi art. 1551 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 502/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, precum şi ale prevederilor celor două ordonanţe în integralitatea lor

 • Decizia nr. 502/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 502/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CARINA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 503/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 503/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ENERGY BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 503/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 504/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 504/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 504/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FEM – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.