• Decizia nr. 378/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 379/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 şi 292 din Codul penal

 • Decizia nr. 38/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 38/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2010 pentru numirea domnului Barna Tanczos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 380/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 381/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 382/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 383/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5, art. 2481 raportat la art. 146 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 383/2010, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 383/2010 privind primirea, cumpărarea, păstrarea şi folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 384/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

 • Decizia nr. 385/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 alin. 3, art. 264 alin. 3 şi 4, art. 343 alin. 1 şi 2 şi art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 386/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47, art. 2781 alin. 7 şi art. 222 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 387/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 388/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 267 alin. 1 din Codul de procedură penală şi art. 321 din Codul penal

 • Decizia nr. 389/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 39/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 39/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2010 privind numirea domnului Ion Sterian în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 390/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 391/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. a) teza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 392/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 392/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 392/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MIXERA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 393/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (11), art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 394/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 395/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 396/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 397/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 398/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (4), art. 15 şi art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 399/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 4/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 4/2010, Senatul României

  Decizia nr. 4/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-27 februarie 2010

 • Decizia nr. 4/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 4/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 4/2010 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale

 • Decizia nr. 4/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 4/2010 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Fântânele, judeţul Arad, şi perimetrul Ceala I, judeţul Arad

 • Decizia nr. 4/2010, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2010 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 4/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2010 privind examinarea recursului în interesul legii şi sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la stabilirea procurorului competent să efectueze actele de cercetare penală şi să înainteze instanţei materialul împreună cu concluziile sale referitoare la cererile de revizuire formulate conform art. 399 din Codul de procedură penală împotriva hotărârilor care au avut ca obiect infracţiuni a căror urmărire penală este de competenţa exclusivă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 40/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 40/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2010 pentru numirea domnului Borbely Karoly în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 400/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 401/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 402/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 402/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 402/2010 privind aprobarea numirii domnului Yigal Sagie în funcţia de administrator şi director general şi reluarea activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMANIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 403/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 403/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viaţă de la Societatea Comercială ASIGURARE REASIGURARE ARDAF – S.A. către Societatea Comercială GENERALI ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 403/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 181 alin. 1 şi art. 91 din Codul penal

 • Decizia nr. 404/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 365 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 405/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. I din Legea nr. 110/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 406/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 407/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 408/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 409/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 41/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2010 pentru numirea domnului Iosif Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 41/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale dispoziţiilor art. 11 din anexa nr. VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 410/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 400 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 411/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, art. 10 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 412/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 413/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 18, pct. 22, pct. 23 şi pct. 27, teza referitoare la funcţiile publice de conducere, din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, precum şi a legii în ansamblul ei

 • Decizia nr. 414/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi ale art. I pct. 28 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 415/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I Dispoziţii generale (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) şi g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) şi f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) şi h), ale art. 42 alin. (2), (3) şi (4), ale cap. VI Verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor (art. 45-50) şi ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 416/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 417/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 418/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 419/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) tezele întâi şi a doua din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Decizia nr. 42/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 42/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2010 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 420/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 şi art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare

 • Decizia nr. 420/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 420/2010 privind aprobarea numirii domnului Sarman Vasile în funcţia de director executiv şi reluarea activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS – S.R.L.

 • Decizia nr. 421/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 422/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decizia nr. 422/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 422/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AUTO ONE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 423/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 423/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ACCENTASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 423/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 424/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 424/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BONVIVA INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 424/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 425/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 425/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRAVASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 425/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4041 şi art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 426/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului, în ansamblul său

 • Decizia nr. 427/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (10) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 428/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 429/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 429/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 429/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Romtep Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 43/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2010 privind eliberarea domnului Valentin Adrian Iliescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 43/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 430/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 431/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 432/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) pct. (iii), art. 63 şi 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 433/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 434/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 435/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 436/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 437/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 • Decizia nr. 438/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Decizia nr. 439/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 44/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 44/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2010 privind numirea domnului Valentin Adrian Iliescu în funcţia de şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 440/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 440/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 440/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EUROTEX-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 441/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 441/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RITTER-BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 441/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 442/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 442/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 442/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEW VISION BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 443/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 443/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ULTIMATUM COMPANY INVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.