21 August, 2019
 • Decizia nr. 313/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 7, art. 8 lit. a), art. 10 alin. (1), art. 11, art. 24 şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 314/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) raportat la art. 8 lit. d) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 315/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 316/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31), art. 4 alin. (1) şi art. 151 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 316/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 316/2010 privind modificarea Deciziei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 190/2010 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 116/2009 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale KD LIFE Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 317/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 317/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială OTP Garancia Asigurări – S.A., în calitate de asigurător cedent, la Societatea Comercială GROUPAMA Asigurări – S.A., în calitate de asigurător cesionar

 • Decizia nr. 317/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, 287 şi 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 318/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 319/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 32/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 32/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare*), persoanelor care după data de 6 martie 1945 şi până în anul 1989 inclusiv au fost condamnate definitiv pentru infracţiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori insubordonare prevăzute şi pedepsite de art. 334 şi 354 din Codul penal, săvârşite din motive de conştiinţă religioasă

 • Decizia nr. 32/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2010 privind promovarea temporară a domnului Sorin Sergiu Chelmu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 32/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 320/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 321/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 322/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 şi 3, art. 496 şi art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 323/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) şi ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 324/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 324/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AMEX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 324/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 325/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 325/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 325/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008

 • Decizia nr. 326/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 326/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SMARALD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 326/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 327/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 327/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 327/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 328/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78, 781, 79 şi 80 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 329/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 33/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 33/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2010 privind eliberarea domnului Nicolae Giugea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 33/2010, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 33/2010 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 330/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 331/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 332/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 332/2010 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială Sital Asigurări – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 332/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Decizia nr. 333/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 333/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Al Broker Invest – Broker de Asigurare – S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 333/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 334/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 335/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 336/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3733 alin. 1 şi 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 337/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor ale art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005, astfel cum a fost modificat prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005

 • Decizia nr. 338/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1429 alin. 2 şi art. 1436 din Codul civil

 • Decizia nr. 338/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

 • Decizia nr. 339/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 339/2010 privind modificarea tarifelor de portare a numerelor

 • Decizia nr. 339/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1066 din Codul civil şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 34/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2010 privind numirea domnului Adrian Rădulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 34/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 34/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2009 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sesizările Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (nr. 924/III-5/2009 şi nr. 566/III-5/2009) cu privire la stabilirea instanţei competente să soluţioneze procedura de schimbare a condamnării, procedură care are loc după transferarea persoanei condamnate, conform art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legătură cu stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile de contopire a pedepselor aplicate de către instanţele naţionale cu pedepse aplicate de către instanţe străine prin hotărâri recunoscute de Curtea de Apel Bucureşti în cadrul procedurii de transfer al persoanei condamnate, conform art. 149 alin. (4) şi art. 150 din Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 340/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 341/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 342/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 343/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 344/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 345/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 346/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 347/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 348/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 referitor la art. 6 alin. (3) şi pct. 3 referitor la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 349/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 611 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 35/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 35/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2010 pentru eliberarea doamnei Oana Andreea Schmidt-Hăineală din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 35/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 35/2009 privind examinarea sesizării cu recurs în interesul legii formulată de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârilor prin care a fost judecat apelul, în situaţia particulară în care, potrivit legii, recursul era singura cale de atac care putea fi exercitată împotriva hotărârii instanţei de fond

 • Decizia nr. 350/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3, 4 şi 5 din Codul penal şi art. 84 alin. 1 pct. 2 şi 3 şi alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 351/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 253 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 352/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 353/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (3) şi (4), art. 98 şi art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 354/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 355/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 356/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 356/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 356/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 357/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 357/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 357/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 358/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 358/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MASTER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 358/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 359/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 70 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 36/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind admisibilitatea cererilor de revizuire, respectiv de contestaţie la executare, în cazul incidenţei autorităţii de lucru judecat

 • Decizia nr. 36/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 36/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2010 pentru numirea domnului Zoltan Nagy în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 36/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 36/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 360/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 361/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79, art. 80 şi art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 362/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 363/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (3) pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 364/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 365/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 366/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 367/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (7) şi art. 17 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 368/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 369/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 37/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2010 privind numirea doamnei Gabriella-Maria Pasztor în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 37/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e) şi art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 37/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 13 din acelaşi act normativ, cu referire la posibilitatea acordării indemnizaţiei de dispozitiv lunare în cuantum de 25% din salariul de bază tuturor funcţionarilor publici şi personalului contractual care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 370/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (4) şi ale art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b), ale art. 100 alin. (3) şi ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 371/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 371/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale MLR INTER-ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 371/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 121 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Decizia nr. 372/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 373/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 374/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1, 3, 4 şi 5, art. 301 alin. 1 teza întâi, art. 316 alin. 1 şi 2, art. 340 alin. 1 teza întâi, art. 342 alin. 2 teza întâi, art. 3852 raportat la art. 362 alin. 1 lit. a), art. 2781 alin. 10 teza întâi, art. 462 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 375/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 376/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3852, art. 362 alin. 1 lit. a) şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 377/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 377/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 377/2010 privind aprobarea menţinerii domnului Popa Ştefan în funcţia de director executiv şi administrator şi reluării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NOVOFINANCE GROUPE – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 378/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 378/2010 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale Cruciaţii Broker de Asigurare – S.R.L.