21 August, 2019
 • Decizia nr. 263/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2010 pentru eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare

 • Decizia nr. 263/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3431 alin. 1 şi ale art. 3433 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 264/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 264/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Radu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 265/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2010 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 21 ianuarie 2011, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a funcţiei publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 265/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 266/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041, ale art. 318 alin. 1, ale art. 403 alin. 4 şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 266/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 266/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 266/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 267/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 267/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 267/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 267/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 268/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 268/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2010 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 269/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2010 privind eliberarea domnului Ferdinand Nagy din funcţia de comisar general pentru expoziţii mondiale, cu rang de subsecretar de stat, la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 269/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 269/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA şi UPFAR-ARGOA

 • Decizia nr. 269/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 27/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322, art. 325 şi art. 326 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 27/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 503/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Arjoca Sorin Gabriel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 270/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (11) şi (5), art. 18 lit. c), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 45 alin. (2) şi (21), art. 46 alin. (4) şi art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 1/2009

 • Decizia nr. 270/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 271/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Şerbănescu) Ana Magdalena, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 271/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 272/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 272/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2010 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Horia Georgescu şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Oana Vasilescu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 273/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2010 pentru eliberarea domnului Şerban Ursu din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 273/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) – (5), alin. (6) lit. a)-c) şi alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 101 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 274/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 274/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Iuliana Lascu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 275/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 753/2009 pentru numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional

 • Decizia nr. 275/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 276/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26, art. 27 şi art. 28 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Decizia nr. 276/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2010 pentru numirea domnului Ani Matei în funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 277/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2010 privind reintegrarea domnului Mircea Alexandru în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 277/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 278/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 278/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2010 pentru numirea doamnei Alice Raluca Arşinel în funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene în cauza C-522/2009

 • Decizia nr. 279/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 279/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 28/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 440/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bercean Pamfil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 28/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 28/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi art. 114 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (5) din acelaşi act normativ, precum şi la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006, privind admisibilitatea acordării controlorilor financiari şi altor categorii de personal contractual din cadrul Curţii de Conturi a primei de concediu, egală cu indemnizaţia brută din luna anterioară plecării în concediu de odihnă, pentru perioada 2001-2007

 • Decizia nr. 280/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 şi art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 280/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2010 pentru numirea domnului Ionuţ Florentin Mihăilescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 281/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 281/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 282/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 282/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2010 privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian din funcţia de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 283/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 283/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 283/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 284/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 284/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 284/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 284/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 284/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 285/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 286/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 287/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 287/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 287/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale NOVOFINANCE GROUPE – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 288/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(6) lit. a)-c) şi alin. (7) şi (8), art. 97, art. 98 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 289/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b) şi c) şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 289/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 289/2010 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurări de viaţă a Societăţii Comerciale AGRAS ASIGURĂRI – S.A., retragerea autorizaţiei de funcţionare ca societate de asigurări generale a Societăţii Comerciale AGRAS ASIGURĂRI – S.A. şi schimbarea denumirii societăţii comerciale din AGRAS ASIGURĂRI – S.A. în UNIQA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ – S.A

 • Decizia nr. 29/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 29/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 290/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 291/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 292/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 293/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 294/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 295/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 296/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 din Codul de procedură penală, art. 215 alin. 5 raportat la art. 146 din Codul penal, art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 297/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi alin. (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 298/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 şi 147 din Codul penal şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 299/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 3/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 3/2010 privind aprobarea reluării activităţii Societăţii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 3/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2010 privind numirea doamnei Veronka Tudor în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 3/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 3/2010, Senatul României

  Decizia nr. 3/2010 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 3/2010, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 3/2010 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 3/2010, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2010 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 3/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2010 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpuşnicu Mare – Şopot

 • Decizia nr. 3/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la stabilirea calităţii procesuale a Fondului de protecţie a victimelor străzii (art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare) şi a posibilităţii obligării acestuia, în cadrul procesului penal, la despăgubiri civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule neasigurate pentru răspundere civilă

 • Decizia nr. 30/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în funcţia publică de secretar general la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 30/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 300/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 300/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 300/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 301/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 pct. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 302/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 303/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 304/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 305/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 306/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 şi art. 3851 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 307/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 308/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 323 şi art. 334 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 309/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decizia nr. 31/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. b), c), d), g) şi f) din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • Decizia nr. 31/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 31/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenţă juridică încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată), precum şi interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, modificate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispoziţiile art. 3741 din Codul de procedură civilă, cu referire la necesitatea învestirii cu formulă executorie a contractelor de asistenţă juridică

 • Decizia nr. 31/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2010 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Lorant Para a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 310/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 311/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 311/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 311/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 şi a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 161 A din 23 iunie 2010 ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală

 • Decizia nr. 312/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic