• Decizia nr. 222/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în ansamblul său, cât şi ale art. 5, 6, 7, 10, 11 şi 13 din aceasta, în special

 • Decizia nr. 222/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2010 pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 223/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2010 privind eliberarea din funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor a domnului Eugen Vasiliu

 • Decizia nr. 223/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 224/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 teza a doua din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

 • Decizia nr. 224/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 225/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 225/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 226/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 226/2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 226/2010 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România

 • Decizia nr. 226/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2010 pentru eliberarea domnului Ioan Andreica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 227/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2010 pentru numirea domnului Eugen-Dicones Curteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 227/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 228/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 228/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Bănescu Dragoş Ionuţ

 • Decizia nr. 229/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion

 • Decizia nr. 229/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 23/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 23/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 230/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 230/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2010 privind eliberarea domnului Adrian Curaj din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 231/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2010 privind eliberarea domnului Dragoş Mihael Ciuparu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 231/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 232/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 şi art. 305 din Codul de procedură civilă şi ale art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 232/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2010 privind numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 233/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2010 privind modificarea pct. 5 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 233/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 234/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 92 alin. 2, 3 şi 4 şi ale art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 234/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 235/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Lorant Para, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 235/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 236/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 236/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 237/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Daniela Anghel

 • Decizia nr. 237/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 238/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 238/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2010 pentru eliberarea domnului Constantin Dascălu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 239/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2010 privind numirea domnului Costin George în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 239/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 24/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea unei căi de atac împotriva sentinţei prin care instanţa, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează şi trimite cauza procurorului competent, conform art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 24/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4, art. 6, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 24/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 240/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, prin care se introduce pct. 6 în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003

 • Decizia nr. 240/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir

 • Decizia nr. 241/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 241/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 242/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 11 din anexa nr. VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 242/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 243/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 243/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei şi ale art. 16 alin. (1) şi (2) din anexa nr. IV şi art. 34 alin. (4) din anexa nr. VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 244/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor anexelor nr. III/2 şi III/3 la această lege

 • Decizia nr. 244/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 245/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2010 pentru înlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor

 • Decizia nr. 245/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 246/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141, art. 142 şi art. 143 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 246/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 246/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ADAMAS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 246/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2010 privind numirea domnului Decebal Lohan în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 247/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2010 privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 247/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 248/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) şi art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 248/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2010 privind numirea domnului Sorin Moldovan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 248/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 248/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 69/2010

 • Decizia nr. 249/2010, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 249/2010 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 125/2010

 • Decizia nr. 249/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bâra, secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 249/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din anexa nr. VI şi celor ale anexei nr. VI/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 25/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în vederea stabilirii fracţiilor de pedeapsă după executarea cărora poate fi liberat condiţionat un condamnat care, din cauza stării sănătăţii sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la muncă ori nu mai este folosit la muncă

 • Decizia nr. 25/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2010 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 501/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 25/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399-404 şi art. 452-461 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 250/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 250/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2010 pentru eliberarea domnului Alexandru Nazare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 251/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2010 pentru numirea domnului Alexandru Nazare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 251/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 128 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 252/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 252/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcţia publică de secretar general al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 253/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

 • Decizia nr. 253/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 254/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi art. 103 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 254/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 255/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2010 pentru eliberarea domnului Dan-Tudor Lazăr din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 255/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 45 alin. (7) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 256/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 256/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2010 privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 257/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2010 pentru numirea doamnei Andreea Maria Paul în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 257/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 pct. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 2579/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2579/2008 privind examinarea recursului declarat de Sindicatul Liber Româniafilm împotriva Sentinţei nr. 2.363 din 3 octombrie 2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal- SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL -

 • Decizia nr. 258/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2010 pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 258/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) şi (8), art. 259 alin. (7) lit. a) şi b) şi alin. (8) şi art. 863 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi ale art. 91 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 259/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 7 alin. (1) şi (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 259/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2010 pentru numirea domnului Ioan Dascălu în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 26/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema încadrării juridice a faptei conducătorului de autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, care a produs o vătămare corporală din culpă, în concurs de infracţiuni sau într-o singură infracţiune complexă prevăzută la art. 184 alin. 41 din Codul penal

 • Decizia nr. 26/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 26/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Marian Sergiu, inspector guvernamental

 • Decizia nr. 260/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 260/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2010 pentru eliberarea domnului chestor de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 261/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2010 pentru numirea domnului chestor de poliţie Liviu Popa în funcţia de inspector general al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 261/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 261/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 261/2010 privind sancţionarea domnului Vasile Robu, conducător executiv/administrator la Societatea Comercială Geneve Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 262/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 262/2010 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei Societăţii Comerciale Geneve Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 262/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 şi art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 262/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2010 pentru numirea doamnei Gabriela Radu în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate