21 Noiembrie, 2019
 • Decizia nr. 1/2010, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2010 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2010 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Adriana Donţu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov

 • Decizia nr. 1/2010, Senatul României

  Decizia nr. 1/2010 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2010 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Drobeta-Turnu Severin (albia minoră a Dunării kmf 929-930)

 • Decizia nr. 1/2010, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 1/2010 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 1/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la stabilirea procedurii judecării cererii de prelungire a dreptului de circulaţie de către instanţa de judecată – potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 10/2010, Senatul României

  Decizia nr. 10/2010 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-19 mai 2010

 • Decizia nr. 10/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre naţionale

 • Decizia nr. 10/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 10/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2010 pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 100/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2010 pentru eliberarea domnului Adrian Mironescu din funcţia de şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 100/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 1 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1000/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a), c) şi k) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 1001/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1001/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1001/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FILADELFIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1002/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1002/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) şi art. 501 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1003/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1003/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 1004/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1004/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1 din Codul familiei, precum şi a celor ale art. 616 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1005/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1005/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1005/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1005/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale STAR OFFICE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1006/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1006/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1007/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1007/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1008/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1008/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1009/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1009/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 101/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 101/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2010 privind eliberarea domnului Daniel Şerbănescu din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 1010/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1010/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1011/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1011/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1012/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1012/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1013/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1013/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1410-1453 din Codul civil

 • Decizia nr. 1014/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1014/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1015/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1015/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1016/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1016/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1016/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1016/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EWO INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1017/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1017/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 1-4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1018/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1018/2010 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 1019/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1019/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. I pct. 15 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 102/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2010 privind eliberarea domnului Costel Marian Dima din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 102/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1020/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1020/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (11), art. 18 lit. c) şi art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. I pct. 2 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1020/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1020/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTER ACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1021/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1021/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial şi art. 1294 din Codul civil

 • Decizia nr. 1022/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1022/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 974 din Codul civil

 • Decizia nr. 1023/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1023/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 1024/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 1025/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1025/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1026/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1026/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1027/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1027/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3531 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1028/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1028/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1029/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1029/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 103/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 103/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2010 privind eliberarea domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 1030/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1030/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1031/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 1032/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1033/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1033/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1034/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1034/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 teza a doua, art. 244 alin. 1 pct. 1 şi art. 3021 lit. d) din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi a celor ale art. 39 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1035/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1035/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1036/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1036/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1037/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1037/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1038/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1038/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1039/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1039/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 104/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2010 privind eliberarea domnului Gheorghe Pleşa din funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 104/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 1040/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1040/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1041/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1041/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1042/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1043/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1043/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1044/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1045/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1046/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1046/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) şi (7) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 1047/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1047/2009 privind sancţionarea Societăţii Comerciale V.F.C. Group Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 1047/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1047/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1048/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1048/2009 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Matei Stoica, persoană semnificativă la Societatea Comercială Rivera Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1048/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1048/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1049/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1049/2009 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Rivera Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1049/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1049/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 105/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2010 pentru eliberarea domnului Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

 • Decizia nr. 105/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, precum şi a celor ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1050/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1050/2009 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Medins 2002 România Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1050/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1050/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1051/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1051/2009 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Edgerdo Comisarenco, persoană semnificativă la Societatea Comercială Medins 2002 România Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1051/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1051/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 1052/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1052/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi 7 şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1053/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1053/2009 privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii Comerciale OTP GARANCIA Asigurari – S.A.

 • Decizia nr. 1053/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1053/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 • Decizia nr. 1054/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1054/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1055/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1055/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) şi art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decizia nr. 1056/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1056/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 1057/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1057/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1058/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1058/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1059/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1059/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 106/2010, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2010 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 106/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 1060/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 109 alin. (1) şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1061/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1062/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1062/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1063/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1063/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, precum şi ale art. 31 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1064/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1064/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor