13 Noiembrie, 2019
  • Criteriul din 14.07.2010, Guvernul României

    Criteriul de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate din 14.07.2010