16 Iulie, 2019
 • Amendamentul din 30.01.2009, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus în partea (A) – Majorarea voturilor de bază a Rezoluţiei nr. 596 din 30 ianuarie 2009, privind majorarea puterii de vot şi a cotelor de participare ale statelor membre cu economii aflate în tranziţie şi în curs de dezvoltare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

 • Amendamentul din 02.10.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie 2008 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2008, precum şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Amendamentul din 30.06.2007, Act Internaţional

  Amendamentul la art. VIII şi XVIII din Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles, din 30.06.2007

 • Amendamentul din 06.04.2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Amendamentul nr. 1/2009 dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), privind amendarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006*)

 • Amendamentul din 19.01.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 100/1998, aprobată prin Legea nr. 233/1998

 • Amendamentul din 13.10.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2009 şi la 13 octombrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Amendamentul din 10.06.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 iunie 2009 şi 10 iunie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Amendamentul din 23.11.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2009 şi la Paris la 9 decembrie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007

 • Amendamentul din 30.09.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 26 august 2009 şi 30 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 16 septembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Amendamentul din 22.09.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 22 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Amendamentul din 17.11.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Washington la 9 noiembrie 2009 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Amendamentul din 20.10.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 şi 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Amendamentul din 11.11.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 11 noiembrie 2009 şi la Paris la 22 decembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003*)

 • Amendamentul din 22.12.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi la Paris la 14 ianuarie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005

 • Amendamentul din 05.02.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Amendamentul din 29.01.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 4/2010 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la Galaţi la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările şi completările ulterioare*)

 • Amendamentul din 02.10.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3/2009 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004, cu modificările ulterioare*)

 • Amendamentul din 23.10.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2009 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare*)

 • Amendamentul din 27.02.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit, prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 27 februarie 2009 şi la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Amendamentul din 16.12.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2009 convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A. referitor la finanţarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti – etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2/2007

 • Amendamentul din 10.10.2008, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Amendamentul la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NO(x) 2008), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.177(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 10 octombrie 2008

 • Amendamentul din 10.10.2008, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Amendamentul la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008

 • Amendamentul din 11.12.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 şi 11 decembrie 2009 şi la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră

 • Amendamentul din 21.03.2010, Guvernul României

  Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 şi la Bucureşti la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investiţii, Guvernul României şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Amendamentul din 27.05.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea* semnată la Washington la 7 mai 2010 şi la Bucureşti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Amendamentul din 20.11.2008, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 şi la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007

 • Amendamentul din 06.11.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 şi la Washington la 3 aprilie 2009, 12 mai 2009 şi 9 noiembrie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 57/2007, cu completările ulterioare*)

 • Amendamentul din 03.02.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, şi la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare

 • Amendamentul din 14.07.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 1 iulie 2010 şi la Bucureşti la 14 iulie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005

 • Amendamentul din 18.10.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006

 • Amendamentul din 16.08.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3/2010 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la Bucureşti la 16 august 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 • Amendamentul din 31.05.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 21 mai 2010 şi la 31 mai 2010, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 184/2007

 • Amendamentul din 23.10.2010, Guvernul României

  Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 23 august 2010 şi la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 • Amendamentul din 18.02.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 3/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnate la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 07.04.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2010 şi la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Amendamentul din 05.03.2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnate la Bucureşti la 5 martie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006