22 Aprilie, 2019
  • Sentinţă civilă nr. 2838/2008, Curtea de Apel Bucureşti

    Sentinţa civilă nr. 2838/2008 privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamanţii Gerota Ion Adrian şi Gerota Mihai în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României – prin Secretariatul General al Guvernului şi cu intervenienţii Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Cancelaria Primului-Ministru

  • Sentinţă civilă nr. 767/2008, Curtea de Apel Cluj

    Sentinţa civilă nr. 767/2008 privind examinarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. WEB CONSULT – S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenienta în nume propriu Societatea Română de Radiodifuziune, având ca obiect anulare acte emise de autorităţile de reglementare, Hotărârea Guvernului nr. 977/2003