25 Aprilie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 • Ordonanţa nr. 10/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

 • Ordonanţa nr. 11/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 • Ordonanţa nr. 12/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România

 • Ordonanţa nr. 13/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Ordonanţa nr. 14/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 • Ordonanţa nr. 14(r1)/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Ordonanţa nr. 15/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

 • Ordonanţa nr. 16/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Ordonanţa nr. 17/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

 • Ordonanţa nr. 18/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Ordonanţa nr. 19/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 • Ordonanţa nr. 2/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare

 • Ordonanţa nr. 20/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

 • Ordonanţa nr. 21/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Ordonanţa nr. 22/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

 • Ordonanţa nr. 22(r1)/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Ordonanţa nr. 23/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Ordonanţa nr. 24/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

 • Ordonanţa nr. 25/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii

 • Ordonanţa nr. 26/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordonanţa nr. 27/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public

 • Ordonanţa nr. 3/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare

 • Ordonanţa nr. 4/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordonanţa nr. 5/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate

 • Ordonanţa nr. 6/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Ordonanţa nr. 7/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa nr. 8/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

 • Ordonanţa nr. 9/2009, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale Electrica Oltenia – S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.