22 Iulie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională Romtehnica- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2009, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009