24 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 905/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 905/2009 privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către unităţi sanitare publice pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU)

 • Ordinul nr. 907/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 907/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 908/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 908/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 908/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 908/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 91/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 91/2009 privind stabilirea perioadei de organizare a primei sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2009 în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007

 • Ordinul nr. 91/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 91/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 912/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 912/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată

 • Ordinul nr. 914/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 914/2009 pentru aprobarea formei şi conţinutului documentelor de certificare a aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului internaţional, a procedurilor specifice de acordare, respingere sau revocare a certificării, precum şi a formularului de cerere şi a documentaţiei aferente

 • Ordinul nr. 914/2009, Direcţia Naţională Anticorupţie

  Ordinul nr. 914/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

 • Ordinul nr. 916/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 916/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 917/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 917/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 918/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 918/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 918/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 918/2009 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004

 • Ordinul nr. 919/2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 919/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

 • Ordinul nr. 919/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 919/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 92/2009, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 92/2009 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 92/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 92/2009 pentru modificarea Normelor privind reconversia profesională în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.5/2008

 • Ordinul nr. 92/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 92/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM

 • Ordinul nr. 92/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 92/2009 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

 • Ordinul nr. 920/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 920/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea people to people pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 921/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 921/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 921/2009, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 921/2009 privind retragerea de pe piaţă a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 – S.R.L.

 • Ordinul nr. 922/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 922/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 926/2009, Direcţia Naţională Anticorupţie

  Ordinul nr. 926/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea

 • Ordinul nr. 93/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 93/2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 93/2009, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 93/2009 privind publicarea textelor unor tratate

 • Ordinul nr. 93/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

 • Ordinul nr. 933/2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 933/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea

 • Ordinul nr. 94/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare

 • Ordinul nr. 94/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 94/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament

 • Ordinul nr. 94/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 94/2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 • Ordinul nr. 948/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 948/2009 pentru modificarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009

 • Ordinul nr. 948/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 948/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului

 • Ordinul nr. 949/2009, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 949/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – I.N.C.D.T. Bucureşti

 • Ordinul nr. 95/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 95/2009 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 95/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 95/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 952/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 952/2009 pentru aprobarea tematicilor pentru examenul de medic primar Chirurgie orală şi maxilo-facială şi pentru examenul de medic primar Chirurgie dento-alveolară

 • Ordinul nr. 953/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 953/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 954/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 954/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 • Ordinul nr. 957/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 957/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei nr. 450/2009 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 9574/2009, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România

 • Ordinul nr. 958/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 958/2009 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

 • Ordinul nr. 959/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 959/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamentele sub presiune

 • Ordinul nr. 96/2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 96/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

 • Ordinul nr. 960/2009, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 960/2009 privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicaţiilor juridice la nivel naţional ale implementării rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în materie de terorism la Bucureşti, în perioada 1-2 aprilie 2009

 • Ordinul nr. 960/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 960/2009 privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad

 • Ordinul nr. 962/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor

 • Ordinul nr. 962/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007

 • Ordinul nr. 966/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 966/2009 pentru abrogarea Instrucţiunilor comune ale ministrului de interne şi ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto

 • Ordinul nr. 967/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii

 • Ordinul nr. 968/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 968/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Ordinul nr. 968/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 968/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

 • Ordinul nr. 969/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 969/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 97/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 97/2009 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009

 • Ordinul nr. 97/2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată fondurilor de pensii administrate privat

 • Ordinul nr. 977/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 977/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Ordinul nr. 978/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 978/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 979/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional

 • Ordinul nr. 979/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 979/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 98/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 98/2009 privind editarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor ştiinţifice militare de către Universitatea Naţională de Apărare Carol I

 • Ordinul nr. 98/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Ordinul nr. 98/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea

 • Ordinul nr. 982/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 982/2009 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 • Ordinul nr. 985/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 985/2009 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 987/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 987/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 99/2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Ordinul nr. 99/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

 • Ordinul nr. 99/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 99/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 990/2009, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 990/2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING – S.A.

 • Ordinul nr. 990/2009, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 990/2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

 • Ordinul nr. 994/2009, Ministerul Întrep. Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă