25 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 82/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 • Legea nr. 83/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 • Legea nr. 84/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 85/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Legea nr. 86/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale

 • Legea nr. 87/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

 • Legea nr. 88/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente

 • Legea nr. 89/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Legea nr. 9/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 90/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 91/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Legea nr. 92/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Legea nr. 93/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 • Legea nr. 94/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile

 • Legea nr. 94(r2)/1992, Parlamentul României

  Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Legea nr. 95/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2009 pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008

 • Legea nr. 96/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

 • Legea nr. 96(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • Legea nr. 97/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2009 privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România Sebat Husein

 • Legea nr. 98/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 • Legea nr. 99/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor