25 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 264/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 265/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate

 • Legea nr. 266/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2009 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 • Legea nr. 266(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 267/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 • Legea nr. 268/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială

 • Legea nr. 269/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public

 • Legea nr. 27/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

 • Legea nr. 270/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Legea nr. 271/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului Schi în România

 • Legea nr. 272/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 • Legea nr. 273/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 273(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Legea nr. 274/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2009 privind înfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 275/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2009 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene

 • Legea nr. 276/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Legea nr. 277/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Legea nr. 278/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008

 • Legea nr. 279/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008

 • Legea nr. 28/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Legea nr. 280/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998

 • Legea nr. 281/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2009 pentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008, privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006

 • Legea nr. 282/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008

 • Legea nr. 283/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003

 • Legea nr. 284/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2009 privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 • Legea nr. 285/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2009 pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008

 • Legea nr. 286/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Legea nr. 287/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Legea nr. 288/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora

 • Legea nr. 289/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 • Legea nr. 29/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Legea nr. 290/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 290(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Legea nr. 291/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Legea nr. 292/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Legea nr. 293/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Legea nr. 293(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Legea nr. 294/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

 • Legea nr. 295/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2009 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 296/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Legea nr. 297/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

 • Legea nr. 298/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 299/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar

 • Legea nr. 299(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Legea nr. 3/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Legea nr. 30/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2009 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 300/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Legea nr. 30000/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 30000/2009 pentru modificarea şi completarea OUG privind privatizarea societăţilor comerciale TESTARE

 • Legea nr. 301/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii

 • Legea nr. 302/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Legea nr. 303/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 304/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2009 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008

 • Legea nr. 305/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Legea nr. 306/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 • Legea nr. 307/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2009 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008

 • Legea nr. 308/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 • Legea nr. 309/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 309/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 • Legea nr. 31/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România

 • Legea nr. 310/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 • Legea nr. 311/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008

 • Legea nr. 312/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare

 • Legea nr. 313/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

 • Legea nr. 314/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 314/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 315/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 • Legea nr. 316/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 316/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 317/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 318/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008

 • Legea nr. 319/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2009 pentru instituirea Zilei mamei şi a Zilei tatălui

 • Legea nr. 32/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore

 • Legea nr. 320/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Legea nr. 321/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 • Legea nr. 322/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Legea nr. 323/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 324/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

 • Legea nr. 325/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

 • Legea nr. 326/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2009 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 iunie 1996

 • Legea nr. 327/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2009 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 • Legea nr. 328/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2009 privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)

 • Legea nr. 329/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 33/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 330/2009, Parlamentul României

  Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Legea nr. 331/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 332/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale

 • Legea nr. 333/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 334/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare

 • Legea nr. 335/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 335/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 336/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S. A. a obiectivului de investiţie Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2

 • Legea nr. 337/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili

 • Legea nr. 338/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 338/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007

 • Legea nr. 339/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Legea nr. 34/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2009 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 340/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

 • Legea nr. 341/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2009 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 342/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

 • Legea nr. 343/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 344/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 345/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2009 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 346/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2009 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992

 • Legea nr. 346(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)

 • Legea nr. 347/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008