24 Iulie, 2019
 • Legea nr. 18/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009

 • Legea nr. 180/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Legea nr. 181/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 • Legea nr. 182/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 183/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 184/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Legea nr. 185/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 186/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 187/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului

 • Legea nr. 188/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Legea nr. 189/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă

 • Legea nr. 189(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

 • Legea nr. 19/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

 • Legea nr. 190/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice

 • Legea nr. 191/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 192/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 193/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Legea nr. 194/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 195/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2009 privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Legea nr. 196/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

 • Legea nr. 197/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav

 • Legea nr. 198/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 199/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene

 • Legea nr. 2/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Legea nr. 20/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008

 • Legea nr. 200/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Legea nr. 20000/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 20000/2009 pentru modificarea şi completarea OUG privind privatizarea societăţilor comerciale TESTARE

 • Legea nr. 201/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 202/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

 • Legea nr. 202(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Legea nr. 202(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Legea nr. 203/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Legea nr. 204/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

 • Legea nr. 205/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Legea nr. 206/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Legea nr. 207/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 208/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu

 • Legea nr. 209/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 21/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007

 • Legea nr. 210/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 211/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Legea nr. 212/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Legea nr. 213/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 214/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI

 • Legea nr. 215/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

 • Legea nr. 216/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007

 • Legea nr. 217/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

 • Legea nr. 218/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 219/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 • Legea nr. 22/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

 • Legea nr. 220/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

 • Legea nr. 221/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Legea nr. 222/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare

 • Legea nr. 223/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2009 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 • Legea nr. 224/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Legea nr. 225/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 • Legea nr. 226/2009, Parlamentul României

  Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

 • Legea nr. 227/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 227(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Legea nr. 228/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 229/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Legea nr. 23/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008

 • Legea nr. 230/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2009 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994

 • Legea nr. 231/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local Pasaj rutier denivelat superior Basarab

 • Legea nr. 232/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Legea nr. 233/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Legea nr. 234/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

 • Legea nr. 235/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 131 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Legea nr. 236/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 237/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Legea nr. 238/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

 • Legea nr. 239/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 24/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

 • Legea nr. 24(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Legea nr. 240/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 241/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 • Legea nr. 242/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 243/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Legea nr. 244/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Legea nr. 245/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 246/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 • Legea nr. 247/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

 • Legea nr. 248/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie

 • Legea nr. 249/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

 • Legea nr. 25/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Legea nr. 250/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 251/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 252/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti

 • Legea nr. 253/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 254/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Legea nr. 255/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 • Legea nr. 256/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 257/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Legea nr. 258/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Legea nr. 259/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 26/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj

 • Legea nr. 260/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

 • Legea nr. 261/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 262/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

 • Legea nr. 263/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii