25 August, 2019
 • Legea nr. 1/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Legea nr. 10/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Legea nr. 100/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Legea nr. 101/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

 • Legea nr. 102/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală

 • Legea nr. 103/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008

 • Legea nr. 104/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Legea nr. 105/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice

 • Legea nr. 106/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008

 • Legea nr. 107/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2009 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008

 • Legea nr. 108/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

 • Legea nr. 109/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2009 pentru ratificarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984

 • Legea nr. 109(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 • Legea nr. 11/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994

 • Legea nr. 110/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992

 • Legea nr. 111/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998

 • Legea nr. 112/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Legea nr. 113/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Legea nr. 114/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program

 • Legea nr. 114(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos, Grecia

 • Legea nr. 115/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2009 pentru ratificarea Convenţiei nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii

 • Legea nr. 116/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2009 pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 • Legea nr. 117/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 • Legea nr. 118/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei

 • Legea nr. 119/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat

 • Legea nr. 119(r1)/1996, Parlamentul României

  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 12(r2)/1990, Parlamentul României

  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

 • Legea nr. 12/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

 • Legea nr. 120/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 • Legea nr. 121/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

 • Legea nr. 122/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Legea nr. 122(r1)/1996, Parlamentul României

  Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora

 • Legea nr. 123/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 • Legea nr. 124/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007

 • Legea nr. 125/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 126/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Legea nr. 127/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 • Legea nr. 128/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Legea nr. 129/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Legea nr. 13/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2009 pentru ratificarea Amendamentului convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Legea nr. 130/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare

 • Legea nr. 131/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

 • Legea nr. 132/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

 • Legea nr. 133/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Legea nr. 134/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Legea nr. 135/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 • Legea nr. 136/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Legea nr. 137/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 138/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare

 • Legea nr. 138(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Legea nr. 139/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Legea nr. 14/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Legea nr. 140/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel

 • Legea nr. 141/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare

 • Legea nr. 142/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

 • Legea nr. 142(r1)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 • Legea nr. 143/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la Grupul nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la Grupul nr. 4 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Legea nr. 144/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice

 • Legea nr. 144(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Legea nr. 145/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Legea nr. 146/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Legea nr. 147/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Legea nr. 148/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială Fondul Proprietatea – S.A. la Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A.

 • Legea nr. 149/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Legea nr. 15/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2009 pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2007, la Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996

 • Legea nr. 150/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. a unor pachete de acţiuni

 • Legea nr. 151/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 152/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 152(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 153/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Legea nr. 154/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 155/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 156/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 156(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • Legea nr. 157/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 • Legea nr. 158/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Legea nr. 159/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 • Legea nr. 16(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 16/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007

 • Legea nr. 160/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timişoara

 • Legea nr. 161/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Legea nr. 162/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Legea nr. 163/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Legea nr. 164/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 165/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Legea nr. 166/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Legea nr. 167/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 168/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

 • Legea nr. 169/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Legea nr. 17/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993

 • Legea nr. 170/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Legea nr. 171/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Legea nr. 172/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Legea nr. 173/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 • Legea nr. 174/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Legea nr. 175/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Legea nr. 176/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare

 • Legea nr. 177/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare

 • Legea nr. 178/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

 • Legea nr. 179/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009