25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 173/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2009 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

 • Hotărârea nr. 174/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 175/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 176/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar

 • Hotărârea nr. 177/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 5 aprilie 2009

 • Hotărârea nr. 178/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2009 privind plata sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anii 2007-2008 pentru obiectivul de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş – secţiunea 2B

 • Hotărârea nr. 1788/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1788/2009 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 1789/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1789/2009 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

 • Hotărârea nr. 179/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2009 pentru plata sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anii 2006-2008

 • Hotărârea nr. 18/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2009 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant, a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 18/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 18/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 18/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 18/2009 pentru aprobarea Normei nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 18/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 18/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Sorin-Mircea Oprescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 18/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2009 privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al societăţii civile

 • Hotărârea nr. 180/2009, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/91/2008

 • Hotărârea nr. 180/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2009 pentru realocarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.692/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN2

 • Hotărârea nr. 181/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti, a Hotărârii Guvernului nr. 865/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300, şi a Hotărârii Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 181/2009, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 181/2009 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

 • Hotărârea nr. 182/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000-km 12+850

 • Hotărârea nr. 183/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 184/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2009 pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de Politică europeană de securitate şi apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare

 • Hotărârea nr. 185/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2

 • Hotărârea nr. 186/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 • Hotărârea nr. 187/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2009 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, precum şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 • Hotărârea nr. 188/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2009 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 189/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 19/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2009 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 19/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2009 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 şi a altor acte normative conexe

 • Hotărârea nr. 19/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 19/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 19/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 190/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, şi a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 191/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 191/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 191/2009 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (NI-GAR-06-II/0)

 • Hotărârea nr. 192/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 193/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2009 privind modificarea pct. 3 al cap. IV din Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2008

 • Hotărârea nr. 194/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României

 • Hotărârea nr. 195/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Banţa Victor din funcţia publică de prefect al judeţului Gorj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 196/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ion

 • Hotărârea nr. 197/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2009 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Sibiu, domnul Ariton Ion, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 198/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Trihenea Constantin

 • Hotărârea nr. 199/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Hură Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 2/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2009 pentru acordarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru sectorul minier

 • Hotărârea nr. 2/2009, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 2/2009 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali

 • Hotărârea nr. 2/2009, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

 • Hotărârea nr. 2/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 2/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2009 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 2/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2009 pentru aprobarea Normei nr. 2/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2008

 • Hotărârea nr. 2/2008, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

  Hotărârea nr. 2/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 2/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2009 privind atribuirea unui spaţiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români – Ion Raţiu

 • Hotărârea nr. 2/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2009 privind bugetul Senatului pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 2/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 2/2009 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute de partidele politice, alianţele politice sau electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 2/2009, Biroul permanent al Senatului

  Hotărârea nr. 2/2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 2/2009, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2009 pentru interpretarea art. 146 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 2/2009, Biroul Electoral Central Pentru Alegerea Preşedintelui României 2009

  Hotărârea nr. 2/2009 pentru interpretarea dispoziţiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligativitatea existenţei unei urne de vot speciale la fiecare local al secţiilor de votare

 • Hotărârea nr. 2/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 2/2009 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor George-Crin-Laurenţiu Antonescu şi Constantin Ninel Potîrcă la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 20/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 20/2009 referitoare la contestaţia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe-Ovidiu-Emil Stoenescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 20/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 20/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2009 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale Nicolina – S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 20/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 20/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2009 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 15 februarie 2009

 • Hotărârea nr. 200/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 • Hotărârea nr. 201/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Romfeld Maria-Magdolna din funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 202/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 202/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 202/2009 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-IV/0)

 • Hotărârea nr. 203/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Eţcu Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 204/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Tomaşeschi Sava-Dragomir

 • Hotărârea nr. 205/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vegh Alexandru din funcţia publică de subprefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 206/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Bîrsan Cristian Claudiu

 • Hotărârea nr. 207/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 • Hotărârea nr. 208/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Girigan Eugen

 • Hotărârea nr. 209/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2009 privind modificarea anexei nr. 2/292 la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investiţii din cadrul Programului Construcţie de săli de sport, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 21/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2009 privind eliberarea, la cerere, a domnului Szakal Andras Zsolt din funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 21/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 21/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 21/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 21/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 21/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 210/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2009 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Local al Oraşului Buftea, judeţul Ilfov, în administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Hotărârea nr. 211/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 212/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Arad-Timişoara km 12+000-km 44+000, pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu – judeţul Arad şi al localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata – judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 213/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Constanţa, km 0+000-km 21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 214/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Arad km 0+000 – km 12+000, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 215/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă

 • Hotărârea nr. 216/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2009 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 217/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2009 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009

 • Hotărârea nr. 218/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 219/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 22/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2009 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 • Hotărârea nr. 22/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 22/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2009 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 22/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 22/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2009 privind validarea preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor Consiliului ştiinţific al acestuia

 • Hotărârea nr. 22/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 22/2009 pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 220/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 221/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2009 pentru aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 222/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2009 privind aprobarea modelelor listelor de susţinători care vor fi folosite la alegerile din anul 2009 pentru membrii din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 223/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2009 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea VOTAT, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 224/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2009 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 225/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2009 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009