20 Iulie, 2019
 • Hotărârea nr. 1559/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 • Hotărârea nr. 156/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Fiţa Daniel Alexandru

 • Hotărârea nr. 1560/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2009 pentru modificarea art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 1561/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1561/2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 1562/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1562/2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 1563/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1563/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Hotărârea nr. 1564/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010

 • Hotărârea nr. 1566/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2009 privind modificarea anexelor nr. II-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1567/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1567/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1568/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1568/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1568/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1568/2008 privind aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Planului de acţiune pentru tehnologii de mediu – ETAP România, aferentă perioadei 2008-2009

 • Hotărârea nr. 1569/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1569/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 157/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Didilescu Silviu-George din funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1570/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1570/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1571/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1571/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţele Hunedoara şi Suceava

 • Hotărârea nr. 1572/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1572/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1573/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1573/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1574/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1574/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1575/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1575/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 • Hotărârea nr. 1576/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1576/2009 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 1577/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1577/2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1578/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1578/2009 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia şi amenajarea unei unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1579/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1579/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen

 • Hotărârea nr. 158/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 • Hotărârea nr. 1580/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1580/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 1581/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1581/2009 privind aprobarea organizării în România a Conferinţei europene la nivel înalt cu tema O mai bună sănătate pentru vieţi mai bune. Accelerarea dezvoltării şi bunăstării copiilor cu dizabilităţi mentale

 • Hotărârea nr. 1581/2009, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice G. Ionescu-Şişeşti

  Hotărârea nr. 1581/2009 privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Hotărârea nr. 1582/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1582/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1583/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1583/2009 privind modificarea lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1584/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1584/2009 pentru completarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1585/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2009 privind recunoaşterea asociaţiei Camera de Comerţ şi Industrie România-Turcia ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1587/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1588/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 159/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1591/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1591/2009 privind darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1592/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1592/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. în administrarea Consiliului Local Zlatna

 • Hotărârea nr. 1593/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1593/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 1594/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1594/2009 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1595/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1595/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1596/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1596/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 463 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrării Autostrada Braşov-Cluj-Borş, sector 2 Târgu Mureş-Cluj, secţiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest

 • Hotărârea nr. 1597/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1597/2009 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 1598/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1598/2009 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmeşti – Movileni

 • Hotărârea nr. 1599/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1599/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 16/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2009 privind numirea secretarului general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 16/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 16/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Remus-Florinel Cernea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 16/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2009 pentru stabilirea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 16/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2009 privind constituirea Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 • Hotărârea nr. 16/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2009 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 16/2009 pentru aprobarea Normei nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 160/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Buda Dorin Nicolae

 • Hotărârea nr. 1600/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1600/2009 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucureşti la 17 februarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 1601/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1601/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Sală polivalentă 4.000 locuri – structură preluată, bd. Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj, din cadrul Programului Săli de sport, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1602/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1602/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot olimpic – Bd. Gării nr. 21, municipiul Braşov, judeţul Braşov – structură preluată, din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1603/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1603/2009 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni

 • Hotărârea nr. 1605/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1605/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiilor României pentru anul 2009 la bugetul Fondului de bază al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, şi la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor compuşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998

 • Hotărârea nr. 1606/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1606/2009 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 1609/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

 • Hotărârea nr. 161/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru

 • Hotărârea nr. 1613/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 1614/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1614/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1615/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1615/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1616/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1616/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1617/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1617/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar

 • Hotărârea nr. 1618/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 162/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Grigore Marin din funcţia publică de subprefect al judeţului Olt în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1620/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1621/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1621/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1622/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1622/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Secretariatul General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1623/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1623/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către doamna Petrescu Laura-Cătălina

 • Hotărârea nr. 1624/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1624/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1624/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1624/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1625/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1625/2009 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 954/2008 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Inspectoratului de Stat în Construcţii şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe anul 2008 şi acordarea de ajutoare pentru daunele provocate de calamităţile naturale

 • Hotărârea nr. 1626/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete

 • Hotărârea nr. 1627/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1627/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 163/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Pop Adrian-Constantin

 • Hotărârea nr. 1630/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1630/2009 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor cu deplasările în străinătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 164/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ioniţă Mircea din funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 165/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Dobre Adrian-Florin

 • Hotărârea nr. 166/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de subprefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1667/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1667/2008 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 1668/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 167/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către doamna Abrudanu Onorica Mariana

 • Hotărârea nr. 168/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Trifu Lucică

 • Hotărârea nr. 169/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2009 privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victoriţa în funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman

 • Hotărârea nr. 169/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 169/2009 pentru modificarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 385/2008

 • Hotărârea nr. 17/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 17/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 17/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 17/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2009 privind modelele buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 17/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 17/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2009 pentru alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 170/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cupşan-Cătălin Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1709/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1709/2008 privind recunoaşterea Statutului Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara

 • Hotărârea nr. 171/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Zaharia Ioan

 • Hotărârea nr. 1716/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1716/2008 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul sanitar

 • Hotărârea nr. 1717/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1717/2008 pentru abrogarea alin. (2) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

 • Hotărârea nr. 1718/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1719/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

 • Hotărârea nr. 172/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Gheorghe Florian-Costinel

 • Hotărârea nr. 1720/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1721/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului