23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1469/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1469/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 147/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iacob Lili din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1470/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1471/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1471/2009 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 • Hotărârea nr. 1472/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţii în perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005, ce vor beneficia de finanţări din Programul PHARE 2005

 • Hotărârea nr. 1473/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie ROMAVIA – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1474/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2009 pentru aprobarea normelor de hrană şi a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1475/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2009 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004

 • Hotărârea nr. 1476/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 • Hotărârea nr. 1477/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1477/2009 privind aprobarea stemei comunei Băiţa, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1478/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1478/2009 privind aprobarea stemei oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1479/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 148/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 148/2009 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului de Coordonare a Relaţiilor Internaţionale (CCRI)

 • Hotărârea nr. 148/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Beganu Paul

 • Hotărârea nr. 1480/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1480/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Nădlac-Arad

 • Hotărârea nr. 1481/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1481/2009 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1482/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1482/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 1484/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1484/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1485/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2009 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1486/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1486/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1487/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1487/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

 • Hotărârea nr. 1488/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2009 pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Hotărârea nr. 1489/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1489/2009 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 149/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sereş Petru Albert din funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1490/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 şi nr. 278/2009, prin care se implementează Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

 • Hotărârea nr. 1491/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Hotărârea nr. 1492/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 1493/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1493/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1494/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1494/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Palatul de Justiţie Neamţ

 • Hotărârea nr. 1495/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou

 • Hotărârea nr. 1497/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1497/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1498/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1498/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 1499/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100

 • Hotărârea nr. 15/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2009 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 15/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Remus-Florinel Cernea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 15/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, al listei susţinătorilor, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 15/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2009 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 15/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2009 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 150/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Spânu Ion

 • Hotărârea nr. 1500/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1500/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Arad km 0+000-km 12+000, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1501/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1501/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 5 iunie 2009 şi la Washington la 29 iunie 2009 şi 10 septembrie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Hotărârea nr. 1502/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1503/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1503/2009 privind reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 1504/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1504/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Sahia Film – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1505/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1505/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1506/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1506/2009 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1507/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1509/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 151/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Andrei Cosmin din funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1510/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1510/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad

 • Hotărârea nr. 1511/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1511/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Editura Scrisul Românesc – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1512/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1512/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 56C km 0+000 – km 60+375

 • Hotărârea nr. 1513/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1513/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 55A km 0+000 – km 92+000

 • Hotărârea nr. 1514/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1514/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului Iniţiativa Copiii Străzii, din judeţele Bihor şi Galaţi

 • Hotărârea nr. 1515/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1515/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 şi 15 iulie 2009 şi la Washington la 6 aprilie 2009 şi 22 iulie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 1515/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A. – Sucursala CNE – Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

 • Hotărârea nr. 1516/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1516/2009 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 1517/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1517/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013

 • Hotărârea nr. 1518/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1518/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 1519/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1519/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific

 • Hotărârea nr. 152/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Iustian Mircea-Teodor

 • Hotărârea nr. 1520/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1520/2009 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Şinteu, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1521/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara

 • Hotărârea nr. 1522/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 1523/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1523/2009 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2009-2010

 • Hotărârea nr. 1524/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1524/2009 pentru modificarea art. 42 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

 • Hotărârea nr. 1525/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1525/2009 pentru aprobarea Acordului de coproducţie în domeniul cinematografiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009

 • Hotărârea nr. 1526/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1526/2009 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii din Bucureşti şi din judeţele Constanţa şi Iaşi şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru victimele violenţei în familie – Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului privind incluziunea socială finanţat din Împrumutul 4825-RO, ratificat potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1527/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1527/2009 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea şi preluarea acesteia prin absorbţie de către Universitatea din Craiova

 • Hotărârea nr. 153/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Sighinaş-Crista Marcela Doina din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1530/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1530/2009 privind acordarea de sprijin umanitar de urgenţă pentru Ucraina şi Republica Macedonia în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 • Hotărârea nr. 1531/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1531/2009 privind finanţarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru autorităţile administraţiei publice locale la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1532/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2009 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 42 – Municipiul Bucureşti, din data de 17 ianuarie 2010

 • Hotărârea nr. 1533/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1534/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1535/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 1536/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2009 privind acordarea de sprijin umanitar de urgenţă pentru Republica Moldova, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 • Hotărârea nr. 1537/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1538/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1538/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1539/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1539/2009 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 154/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Păun Ionuţ Cosmin

 • Hotărârea nr. 154/2009, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 154/2009 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

 • Hotărârea nr. 1540/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1540/2009 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1541/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale

 • Hotărârea nr. 1542/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1543/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1543/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională Antidrog, la Fundaţia Europeană Helpline (FESAT)

 • Hotărârea nr. 1544/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1544/2009 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.379/2009 privind înfiinţarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1545/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1545/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 1546/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1546/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 1547/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru Societatea Comercială OLTCHIM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1548/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1548/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea plăţii contribuţiilor la salarizarea personalului neclerical

 • Hotărârea nr. 1549/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1549/2009 privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 155/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Crăiţă Silvia din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1550/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1550/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1551/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1551/2009 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat, pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 1552/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1552/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 6.649,18 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1555/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1555/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

 • Hotărârea nr. 1556/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1556/2009 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în special pentru grupurile dezavantajate din localităţile miniere

 • Hotărârea nr. 1557/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2009 privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni şi Vedea, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1558/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1558/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare