25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1386/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Hotărârea nr. 1387/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 1388/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2009 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1389/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 139/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea-Alexandru din funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 139/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 139/2009 pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

 • Hotărârea nr. 1390/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1391/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1392/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2009 privind modificarea lungimii şi a traseului unui drum judeţean, situat în judeţele Prahova şi Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1393/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate sub autoritatea şi în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 • Hotărârea nr. 1394/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 1394/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1395/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Hotărârea nr. 1396/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Hotărârea nr. 1397/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1398/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

 • Hotărârea nr. 1399/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2009 privind reorganizarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Hotărârea nr. 14/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 14/2009 privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale la alegerile parlamentare parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 14/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 14/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 14/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 14/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 14/2009 pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

 • Hotărârea nr. 14/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2009 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 14/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2009 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 14/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2009 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 140/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Ungureanu Petre

 • Hotărârea nr. 140/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 1400/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 1401/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare

 • Hotărârea nr. 1402/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii

 • Hotărârea nr. 1403/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu

 • Hotărârea nr. 1404/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 • Hotărârea nr. 1405/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1405/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006

 • Hotărârea nr. 1406/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1406/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004

 • Hotărârea nr. 1407/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1407/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1408/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 • Hotărârea nr. 1409/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2009 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 141/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Merchea Manole din funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1410/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1411/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1411/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a unor entităţi din subordinea sa

 • Hotărârea nr. 1412/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

 • Hotărârea nr. 1413/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii

 • Hotărârea nr. 1414/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică

 • Hotărârea nr. 1415/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 1416/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1416/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti, semnat la Varşovia la 5 martie 2009

 • Hotărârea nr. 1417/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 1418/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 1419/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Hotărârea nr. 142/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărârea nr. 1420/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1421/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1422/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1422/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală

 • Hotărârea nr. 1423/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1423/2009 privind reorganizarea instituţiilor publice din subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1424/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

 • Hotărârea nr. 1425/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1425/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1426/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1426/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 1427/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1427/2009 privind modificarea coloanelor Descriere tehnică şi economică şi Valoare de inventar din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1428/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 1429/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2009 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

 • Hotărârea nr. 143/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Donţu Adriana din funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1430/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1430/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1431/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine

 • Hotărârea nr. 1432/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1432/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, precum şi a altor acte normative

 • Hotărârea nr. 1433/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

 • Hotărârea nr. 1436/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1437/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

 • Hotărârea nr. 1438/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 1439/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional România Digitală

 • Hotărârea nr. 144/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Mînzatu Roxana

 • Hotărârea nr. 144/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 144/2009 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 144/2009, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 144/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor şi modalităţilor pentru determinarea onorariilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor cuvenite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi societăţilor de profil, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 1440/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1440/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1441/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1441/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Consolidare şi modernizare Sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române

 • Hotărârea nr. 1442/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 1443/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1443/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 1446/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1446/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 1447/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1447/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1449/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1449/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, a Hotărârii Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 269/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 145/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 145/2009 cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 • Hotărârea nr. 145/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1450/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1450/2009 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1

 • Hotărârea nr. 1451/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1451/2009 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, în data de 17 ianuarie 2010

 • Hotărârea nr. 1452/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1452/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2009 a Zilei Naţionale a României şi a 91 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1453/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1453/2009 privind suplimentarea bugetelor unor instituţii şi autorităţi publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1454/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1454/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 1455/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1455/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1456/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 1457/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1457/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot olimpic – Aleea Parcului nr. 7A, municipiul Brăila, judeţul Brăila din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1458/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1458/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – str. Banul Stepan nr. 2A, municipiul Craiova, judeţul Dolj din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1459/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot olimpic – bd. Iosif Bulbuca, municipiul Timişoara, judeţul Timiş din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 146/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 146/2009 privind aprobarea modelului Notei de inspecţie

 • Hotărârea nr. 146/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Anghel Ovidiu

 • Hotărârea nr. 1460/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – bd. Cloşca nr. 6, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1461/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1461/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – Str. Aviaţiei nr. 1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1462/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1462/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – Baza Sportivă Aleea Stadionului nr. 2, municipiul Focşani, judeţul Vrancea din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1463/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1463/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea imobilului Palatul administrativ, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1464/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1464/2009 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1465/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1466/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1466/2009 pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1467/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2009 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1468/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1468/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009