19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1299/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2009 pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

 • Hotărârea nr. 13/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 13/2009 pentru desemnarea reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti constituit pentru alegerile parţiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 42 – Municipiul Bucureşti din data de 17 ianuarie 2010

 • Hotărârea nr. 13/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 13/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Remus-Florinel Cernea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 13/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 13/2009 pentru aprobarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 13/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2009 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 13/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2009 privind înfiinţarea Consiliului interministerial Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale în România

 • Hotărârea nr. 130/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel

 • Hotărârea nr. 1300/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Hotărârea nr. 1301/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură

 • Hotărârea nr. 1302/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

 • Hotărârea nr. 1303/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

 • Hotărârea nr. 1304/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1305/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2009 pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1306/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Micheci Vincenţiu

 • Hotărârea nr. 1307/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1308/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2009 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1309/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2009 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

 • Hotărârea nr. 131/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1310/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1310/2009 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1311/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1311/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1312/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2009 privind trecerea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, situat în judeţul Cluj, din administrarea municipiului Câmpia Turzii în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea realizării activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1313/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2009 privind modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1314/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Construcţia variantei de ocolire a municipiului Lugoj

 • Hotărârea nr. 1315/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1315/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Plugova

 • Hotărârea nr. 1316/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Caransebeş

 • Hotărârea nr. 1317/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1318/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2009 pentru modificarea unor acte normative privind implementarea măsurilor necesare intervenţiei în pandemia de gripă A/H1N1

 • Hotărârea nr. 1319/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2009 pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 132/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2009 privind repunerea domnului Ariton Ion în funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu

 • Hotărârea nr. 1320/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populaţie

 • Hotărârea nr. 1321/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

 • Hotărârea nr. 1322/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2009 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2007

 • Hotărârea nr. 1323/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1323/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale

 • Hotărârea nr. 1324/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 1326/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 • Hotărârea nr. 1327/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 Judeţul Argeş la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1328/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1329/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 133/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1330/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Zamfir Daniel-Tudorel

 • Hotărârea nr. 1333/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2009 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 1334/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2009 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1335/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2009 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1336/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1337/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1338/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1339/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judeţul Cluj din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 134/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Grigorescu Remus

 • Hotărârea nr. 1340/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1341/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1342/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2009 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1343/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2009 pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului a unor suprafeţe de teren ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 1344/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1345/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1346/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2009 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil situat în municipiul Piteşti şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localităţile Olteniţa, Sinaia şi Bacău

 • Hotărârea nr. 1347/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2009 privind consolidarea capacităţii de gestionare a Programului operaţional pentru pescuit

 • Hotărârea nr. 1348/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2009 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1349/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 135/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Levente-Akos Horvath din funcţia publică de subprefect al judeţului Arad în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1350/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1351/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 1352/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1353/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1354/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1355/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1356/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2009 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 1357/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1358/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1359/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 136/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 • Hotărârea nr. 1360/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Reorganizare şi mutare UPU-SMURD în incinta clădirii spitalului, la nivel parter din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 1361/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Amenajarea şi modernizarea Corpului D din Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1362/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare

 • Hotărârea nr. 1363/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2009 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1364/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1365/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2009 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei-Universitate

 • Hotărârea nr. 1366/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Hotărârea nr. 1367/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

 • Hotărârea nr. 1369/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2009 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile achiziţionate în condiţiile legii şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 137/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Scripăţ Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 137/2009, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 137/2009 pentru modificarea art. 57 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008

 • Hotărârea nr. 1370/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România

 • Hotărârea nr. 1371/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1372/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 1373/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 1374/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1375/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2009 privind reorganizarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Hotărârea nr. 1376/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale

 • Hotărârea nr. 1377/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 • Hotărârea nr. 1378/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 1379/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2009 privind înfiinţarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 138/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 • Hotărârea nr. 1380/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Hotărârea nr. 1381/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Hotărârea nr. 1382/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2009 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1383/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Hotărârea nr. 1384/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2009 pentru modificarea şi completarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 • Hotărârea nr. 1385/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului