21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1203/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Hotărârea nr. 1204/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2009 pentru aprobarea atestării oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 1205/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2009 pentru aprobarea atestării zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1206/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1208/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2009 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti – S.A. cu Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.

 • Hotărârea nr. 1209/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 121/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lazăr Mirel-Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1210/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

 • Hotărârea nr. 1211/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2009 privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor naţionale directe complementare, plăţilor pentru culturi energetice şi plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 1212/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1213/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

 • Hotărârea nr. 1214/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

 • Hotărârea nr. 1215/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

 • Hotărârea nr. 1216/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1218/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1219/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2009 privind darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 122/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Caracota Iancu

 • Hotărârea nr. 1220/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1221/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2009 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din data de 22 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 1223/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Mara Florică

 • Hotărârea nr. 1224/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Termoelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 1225/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov – Cluj – Borş

 • Hotărârea nr. 1226/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 1227/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1228/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2009 pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Hotărârea nr. 1229/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2009 privind repartizarea sumei de 170.000 mii lei potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 123/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Jecu Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Ilfov în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1230/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii Construcţia variantelor de ocolire cu profil de autostradă a municipiilor Piteşti şi Sibiu

 • Hotărârea nr. 1231/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unei donaţii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze

 • Hotărârea nr. 1232/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1233/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Crişan Vasile-Marius

 • Hotărârea nr. 1234/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Stoianovici Dorian

 • Hotărârea nr. 1235/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Nicu Cristian-Costel

 • Hotărârea nr. 1236/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 • Hotărârea nr. 1237/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1238/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1239/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Arad

 • Hotărârea nr. 124/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 • Hotărârea nr. 1240/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 56 A Maglavit-Şimian, între km 0+000 şi km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţelor Dolj şi Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1241/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7- DN 1 A

 • Hotărârea nr. 1242/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 344/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)

 • Hotărârea nr. 1243/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1244/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 1245/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1246/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1247/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinţe din municipiul Roman, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1248/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2009 privind schimbarea titularului dreptului de administrare şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1249/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 125/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Bondi Gyongyike din funcţia publică de prefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1250/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1251/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2009 pentru modificarea anexei nr. 31 Judeţul Prahova la Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009 privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1252/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2009 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1254/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 655/2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Hotărârea nr. 1255/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1258/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1259/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 126/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Pocol Sandu-Bombonel

 • Hotărârea nr. 1260/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1261/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2009 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1262/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale

 • Hotărârea nr. 1263/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Popa Paul

 • Hotărârea nr. 1264/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Georgescu Aladin-Gigi

 • Hotărârea nr. 1265/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Tudoraşcu Raul Sebastian

 • Hotărârea nr. 1266/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Luchiniuc Aurica

 • Hotărârea nr. 1267/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Gorun Tiberiu Horaţiu

 • Hotărârea nr. 1268/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Boloş Constantin

 • Hotărârea nr. 1269/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Lăpădat Constantin-Matei

 • Hotărârea nr. 127/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nechiti Doru Marius din funcţia publică de prefect al judeţului Prahova în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1270/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Burlănescu Marius-Adrian

 • Hotărârea nr. 1271/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.130/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Tomaşeschi Sava-Dragomir

 • Hotărârea nr. 1272/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.127/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Teculescu Petru-Mădălin

 • Hotărârea nr. 1273/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Câmpurean Mariana

 • Hotărârea nr. 1274/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1275/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 1276/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional – şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti din cadrul Programului Săli de sport, derulat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1277/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 1278/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1279/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 128/2009, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 128/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 128/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Oprea Ştefan-Radu

 • Hotărârea nr. 1280/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2009 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes judeţean, respectiv de interes local, trecute din domeniul public al judeţului Suceava, respectiv din domeniul public al comunei Şcheia în domeniul public al statului şi care se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1281/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Construcţia variantei de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă, km 0+000 – km 17+500 şi reabilitare DJ 106B, km 0+000 – km 3+600

 • Hotărârea nr. 1282/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 12.112 m2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrărilor de construcţie a obiectivului Varianta de ocolire a municipiului Caransebeş

 • Hotărârea nr. 1283/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2009 privind modificarea traseului drumului naţional DN 1A, km 185+933 – km 190+070, din municipiul Săcele, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1284/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reparaţie poduri km 442+212 firul I şi II linia CF Teiuş-Arad şi a trecerii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1285/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2009 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului Monitorizarea radioactivităţii şi a conţinutului de metale grele a principalilor factori de mediu şi influenţa lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crişul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes, din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, PHARE CBC RO-HU 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 Dezvoltarea integrităţii spaţiale, fizice şi de infrastructură

 • Hotărârea nr. 1286/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ‘Sală cursuri pregătire centru de perfecţionare Voina – judeţul Argeş’

 • Hotărârea nr. 1287/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2009 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte

 • Hotărârea nr. 1288/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2009 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 • Hotărârea nr. 1289/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2009 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului Management comun România-Republica Moldova pentru protecţia calităţii aerului, din cadrul Programului de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 Dezvoltare economică şi socială

 • Hotărârea nr. 129/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1290/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Zone calamitate pe reţeaua CFR din judeţele Bacău, Galaţi şi Vrancea, linia CF Ploieşti-Vicşani, interval Focşani-Putna Seacă, pod km 209+154 soluţie definitivă

 • Hotărârea nr. 1291/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2009 privind modificarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1292/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1293/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Construcţia variantei de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă

 • Hotărârea nr. 1294/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1295/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor

 • Hotărârea nr. 1296/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2009 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 1297/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1298/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului