21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1037/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2009 privind alocarea unor subvenţii anuale pentru funcţionarea şi dezvoltarea Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior (UNESCO-CEPES) din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1038/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2009 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2009-31 martie 2010

 • Hotărârea nr. 1039/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 104/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 104/2009 pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)

 • Hotărârea nr. 104/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1040/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti şi Washington la 31 martie 2009 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 aprilie 2009 şi la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1041/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 24 martie 2009 şi la Bucureşti la 6 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 1042/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2009 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1043/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1044/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2009 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1045/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1046/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1047/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2009 pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1048/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2009 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea VOTAT care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1049/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 105/2009, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 105/2009 pentru aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 105/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2009 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora

 • Hotărârea nr. 1050/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2009 privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1051/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2009 privind stabilirea secţiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, oraşe şi comune pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1052/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţii în perioada aprilie – mai şi iulie – august 2005, ce vor beneficia de finanţări din Programul PHARE 2005

 • Hotărârea nr. 1053/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Bazin de înot de polo – str. Eugen Popa, f. n., Arad, judeţul Arad din cadrul Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1054/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2009 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti, în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1055/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2009 privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile transmise în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1056/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

 • Hotărârea nr. 1057/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2009 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1058/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 1059/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (România) şi Unitatea de Analiză a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009

 • Hotărârea nr. 106/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2009 privind organizarea Conferinţei regionale Promovarea şi dezvoltarea capitalului uman pentru dezvoltare durabilă în sud-estul Europei şi a reuniunii Comitetului mixt al miniştrilor din ţările participante la programul CEEPUS (Programul de schimburi universitare în ţările din Europa Centrală), Bucureşti, România, 6-7 martie 2009

 • Hotărârea nr. 1060/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009

 • Hotărârea nr. 1061/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1061(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 1062/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri judeţene şi a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unor drumuri judeţene şi a unui drum comunal, situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1063/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri judeţene, precum şi modificarea lungimii şi a traseului unor drumuri judeţene, situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1064/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1065/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2009 privind aprobarea finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

 • Hotărârea nr. 1066/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Centrul Naţional S.I.S. (SISTEM INFORMATIC SCHENGEN)

 • Hotărârea nr. 1067/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României

 • Hotărârea nr. 1068/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii

 • Hotărârea nr. 1069/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) şi 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii

 • Hotărârea nr. 107/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2009 privind modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1070/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1071/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2009 privind aprobarea structurii organizatorice şi a parcului auto ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Hotărârea nr. 1072/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

 • Hotărârea nr. 1073/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2009 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Român

 • Hotărârea nr. 1074/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2009 pentru completarea anexei nr. 76 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1075/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2009 privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 • Hotărârea nr. 1076/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier

 • Hotărârea nr. 1077/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice – PNAC-SECA

 • Hotărârea nr. 1078/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1079/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 108/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2009 privind revocarea Hotărârii Guvernului nr. 1.656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1080/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1081/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2009 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1082/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2009 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 şi la Bucureşti la 7 aprilie 2009 şi la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa

 • Hotărârea nr. 1083/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 1084/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Palatul de Justiţie Iaşi şi Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu

 • Hotărârea nr. 1085/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2009 pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1086/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2009 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

 • Hotărârea nr. 1087/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

 • Hotărârea nr. 1088/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2009 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 • Hotărârea nr. 1089/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2009 privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 • Hotărârea nr. 109/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 1090/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar

 • Hotărârea nr. 1091/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2009 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 1092/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2009 privind aprobarea actelor adiţionale pentru anul 2009 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 1093/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 1094/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

 • Hotărârea nr. 1095/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populaţie

 • Hotărârea nr. 1096/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Proca Marcel

 • Hotărârea nr. 1097/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Davidescu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 1098/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 • Hotărârea nr. 1099/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 • Hotărârea nr. 11/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2009 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 11/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2009 privind demisia domnului deputat Cezar-Florin Preda din funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 11/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 11/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 11/2009 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2009

 • Hotărârea nr. 11/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 11/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 198 alin. (3) şi (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi, precum şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 11/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 11/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 110/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1100/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Bălan Claudiu

 • Hotărârea nr. 1101/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Alexandru Gabriela-Loredana

 • Hotărârea nr. 1102/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Dumitru din funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila în funcţia publică de prefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 1103/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Ungureanu Valeriu Alexandru

 • Hotărârea nr. 1104/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Beganu Paul

 • Hotărârea nr. 1105/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Beganu Paul

 • Hotărârea nr. 1106/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Tărăcilă Ioan Doru

 • Hotărârea nr. 1107/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Enciu Niculae

 • Hotărârea nr. 1108/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Enciu Niculae

 • Hotărârea nr. 1109/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Brăiloiu Tit-Liviu

 • Hotărârea nr. 111/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 1110/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Palaz Claudiu-Iorga din funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa

 • Hotărârea nr. 1111/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Stancu Florin-Ionuţ

 • Hotărârea nr. 1112/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Georgescu Eugen

 • Hotărârea nr. 1113/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Georgescu Eugen

 • Hotărârea nr. 1114/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Brînzan Claudiu

 • Hotărârea nr. 1115/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Păun Ionuţ Cosmin

 • Hotărârea nr. 1116/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Păun Ionuţ Cosmin

 • Hotărârea nr. 1117/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Tănăsescu Tudor

 • Hotărârea nr. 1118/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu