25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 826/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2009 pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

 • Hotărârea nr. 827/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat

 • Hotărârea nr. 828/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de coordonator, prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I.- S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 829/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2009 privind trecerea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări din patrimoniul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Oficiului Român pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 83/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Bibarţ Laurenţiu-Călin

 • Hotărârea nr. 830/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Babagianu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 831/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Teculescu Petru-Mădălin

 • Hotărârea nr. 832/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Societăţii Feroviare de Turism S.F.T. – C.F.R. – S.A. şi Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 833/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 834/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 835/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 10.602 m2, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Arad

 • Hotărârea nr. 836/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2009 privind transmiterea unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, în administrarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Hotărârea nr. 837/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2009 privind aprobarea stemei municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 838/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 839/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 84/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2009 privind modificarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Bihor, domnul Ghitea Mircea-Teodor, prin transfer la cerere într-o funcţie publică de conducere vacantă în cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • Hotărârea nr. 840/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 841/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 842/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, precum şi modificarea lungimii unui drum judeţean existent, situate în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 843/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2009 pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 844/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 845/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei – Universitate

 • Hotărârea nr. 846/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţii în perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005, ce vor beneficia de finanţări din programul PHARE 2005

 • Hotărârea nr. 847/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 10.841 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 848/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2009 pentru aprobarea atestării oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 849/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 85/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Ghilea Găvrilă

 • Hotărârea nr. 850/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Berlişte şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Berlişte, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 851/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2009 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de transport maritim internaţional

 • Hotărârea nr. 852/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului

 • Hotărârea nr. 853/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces

 • Hotărârea nr. 854/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanţa

 • Hotărârea nr. 855/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 856/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN76 (E79) Deva – Oradea km 0+000 – km 184+390

 • Hotărârea nr. 857/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Hotărârea nr. 858/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Secţie de deţinere – Penitenciar Pantelimon

 • Hotărârea nr. 859/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 • Hotărârea nr. 86/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2009 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Szilagyi Ioan, prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 860/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanţarea unor măsuri de implementare a Planului naţional de intervenţie în pandemia de gripă

 • Hotărârea nr. 861/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond

 • Hotărârea nr. 862/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional

 • Hotărârea nr. 863/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului, în administrarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 864/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2009 privind desfiinţarea Bazei Sportive Stadion Municipal din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 865/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2009 pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 866/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2009 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 867/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

 • Hotărârea nr. 868/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sporirea capacităţii de circulaţie pe centura Ploieşti Vest – km 0+000 – km 12+850 (DN 1 km 53+650 – km 66+500), judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 869/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2009 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes naţional Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, tronson I: Nicolae Grigorescu (Sălăjan) – Linia de Centură şi tronson II: Gara de Nord – Basarab – Laromet

 • Hotărârea nr. 869/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 869/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 87/2009, Curtea de Conturi

  Hotărârea nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 87/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Florian Daniel-Cristian

 • Hotărârea nr. 870/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Hotărârea nr. 873/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 43.214 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Autostrada Arad – Timişoara – Lugoj, tronsonul Varianta de ocolire a municipiului Arad

 • Hotărârea nr. 874/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 875/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea casării

 • Hotărârea nr. 876/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2009 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 877/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 878/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 • Hotărârea nr. 879/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 88/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Platon Gavril Călin din funcţia publică de prefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 880/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, a unui sector de drum judeţean şi a unui drum judeţean, situate în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 881/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 882/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 883/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2009 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 – Dezvoltarea resurselor umane şi sprijinul tehnologiei nucleare, pe anul 2007-2008

 • Hotărârea nr. 884/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

 • Hotărârea nr. 885/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari

 • Hotărârea nr. 886/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2009 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la data de 22 ianuarie 2009 şi 10 martie 2009 şi la Luxemburg la data de 20 februarie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Hotărârea nr. 887/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 888/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2009 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2009

 • Hotărârea nr. 889/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 14B, Teiuş – Copşa Mică, km 0+000 – km 21+907, km 39+527 – km 56+241, judeţele Alba şi Sibiu

 • Hotărârea nr. 89/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Stamatian Vasile-Florin

 • Hotărârea nr. 890/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 891/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 892/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 – km 12+850

 • Hotărârea nr. 893/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2009 privind transmiterea unei suprafeţe totale de teren de 11.027,17 m2 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Autostrada Bucureşti-Cernavodă, Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă

 • Hotărârea nr. 894/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 895/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 26, Galaţi – Murgeni, km 0+000 – km 94+576, sector km 4+910 – km 94+576, judeţele Galaţi şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 896/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 1.100 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finalizarea lucrării Amenajare intersecţie DN 1 km 611+940 cu DJ 767H

 • Hotărârea nr. 897/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Tulcea şi trecerea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina de sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Hotărârea nr. 898/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 şi modernizarea instalaţiilor Staţiei de Tratare a Deşeurilor Radioactive din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN-HH

 • Hotărârea nr. 899/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2009 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Clubul Sportiv Şcolar Roşiori de Vede, a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 9/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2009 privind eliberarea din funcţie a secretarului general şi a secretarului general adjunct ai Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 9/2009 pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 9/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2009 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 9/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 9/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 9/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 9/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 9/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 9/2009 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor efectuate de partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi de candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile europarlamentare 2009

 • Hotărârea nr. 90/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 900/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2009 privind preluarea unor sectoare de drum comunal din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 901/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat în judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 902/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 903/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 904/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj şi în administrarea consiliilor locale respective

 • Hotărârea nr. 905/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Vărădia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vărădia, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 907/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2009 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 91/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Brînzan Claudiu

 • Hotărârea nr. 910/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 911/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2009 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmeşti – Movileni