21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 739/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2009 privind aprobarea stemei comunei Zagon, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 74(r1)/1991, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome Administraţia română a serviciilor de trafic aerian – ROMATSA

 • Hotărârea nr. 74/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 740/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2009 privind aprobarea stemei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 741/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF Curtici-DJ 709 B, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 742/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7, km 540+248) peste CF Arad-Bucureşti, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 743/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 744/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către o persoană

 • Hotărârea nr. 745/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 746/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2009 pentru modificarea anexei nr. 98 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 747/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 748/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale de distribuţie a gazelor naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti şi Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 749/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 75/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2009 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 29 martie 2009

 • Hotărârea nr. 750/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2009 pentru aprobarea repatrierii în Federaţia Rusă a materialului nuclear conţinând uraniu puternic îmbogăţit, neiradiat şi neutilizat

 • Hotărârea nr. 751/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 752/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi transmiterea unor construcţii aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea executării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 753/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 754/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2009 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 16 aprilie 2009 şi la Bucureşti la 4 mai 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Hotărârea nr. 755/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

 • Hotărârea nr. 756/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanţarea unor măsuri de implementare a Planului naţional de intervenţie în pandemia de gripă

 • Hotărârea nr. 757/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Hotărârea nr. 758/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005

 • Hotărârea nr. 759/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 76/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 760/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 761/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 762/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 763/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea şi finalizarea proceselor de privatizare şi monitorizare postprivatizare, aflate în desfăşurare, a unora dintre societăţile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 • Hotărârea nr. 764/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului Iniţiativa Copiii Străzii din judeţele Iaşi, Vaslui, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Arad, Bacău, Mehedinţi, Suceava şi municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 765/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2009 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în proprietatea privată a statului şi administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 767/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 768/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2009 privind aprobarea stemelor comunelor Dobrun şi Vişina Nouă, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 769/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2009 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române

 • Hotărârea nr. 77/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010

 • Hotărârea nr. 770/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 • Hotărârea nr. 771/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 772/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2009 privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2009-2010

 • Hotărârea nr. 773/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 774/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2009 privind înfiinţarea Consiliului interministerial Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale în România

 • Hotărârea nr. 775/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2009 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2009 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008

 • Hotărârea nr. 776/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 777/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2009 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 779/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 78/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2009 privind revocarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi numirea domnului Baboianu Grigore în această funcţie

 • Hotărârea nr. 780/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2009 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 16 august 2009

 • Hotărârea nr. 781/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 782/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ţocu Iulian Costel

 • Hotărârea nr. 783/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Constantin Dan-Vasile

 • Hotărârea nr. 784/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj-Nord

 • Hotărârea nr. 785/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5 B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN2

 • Hotărârea nr. 786/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A

 • Hotărârea nr. 787/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 – km 3+600

 • Hotărârea nr. 788/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 789/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 56, Craiova – Calafat km 0+000 – km 84+020 din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 • Hotărârea nr. 79/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

 • Hotărârea nr. 790/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 24, km 105+700 – km 197+040, Crasna-Iaşi, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, judeţele Vaslui şi Iaşi

 • Hotărârea nr. 791/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional

 • Hotărârea nr. 792/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Autostrada Timişoara-Lugoj pe teritoriul localităţilor Recaş şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 793/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul Energy Intelligent Europe al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2009

 • Hotărârea nr. 794/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009

 • Hotărârea nr. 795/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2009 pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 796/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2009 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 797/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2009 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 • Hotărârea nr. 798/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 799/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2009 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, în anul 2009

 • Hotărârea nr. 8/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2009 privind cererea de urmărire penală a domnului senator Petru Şerban Mihăilescu, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 8/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2009 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 2 mai 2009

 • Hotărârea nr. 8/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 8/2009 pentru aprobarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 8/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 8/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2009 privind cererea de urmărire penală a domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru

 • Hotărârea nr. 8/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 8/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 8/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ovidiu-Cristian Iane la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 80/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Simedru Dan-Coriolan din funcţia publică de prefect al judeţului Alba în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 800/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 801/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 802/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2009 privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 803/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

 • Hotărârea nr. 805/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2009 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004

 • Hotărârea nr. 806/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2009 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine

 • Hotărârea nr. 807/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003

 • Hotărârea nr. 808/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 809/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 23 august 2009

 • Hotărârea nr. 81/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Bardan Cornel Ştefan

 • Hotărârea nr. 810/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2009 privind condiţiile referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune

 • Hotărârea nr. 811/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2009 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă judeţeană şi schimbarea denumirii Muzeului Judeţean Vâlcea

 • Hotărârea nr. 812/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2009 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 813/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2009 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii

 • Hotărârea nr. 814/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti

 • Hotărârea nr. 815/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud

 • Hotărârea nr. 816/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în judeţul Mureş, oraşul Sovata

 • Hotărârea nr. 817/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Craiova a unui imobil situat în judeţul Olt, municipiul Caracal, DN 54 Caracal-Corabia

 • Hotărârea nr. 818/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Oradea a două imobile situate în judeţul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei

 • Hotărârea nr. 819/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 82/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2009 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Arad, domnul Popescu Gavril-Florin-Valer, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 820/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 821/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 822/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 823/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 824/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale situate pe raza administrativ-teritorială a unor comune din judeţul Olt, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent