21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 657/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2009 privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 658/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 213/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Constanţa, km 0+000 – km 21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 659/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2009 privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

 • Hotărârea nr. 66/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Niţă Emil

 • Hotărârea nr. 660/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2009 privind acordarea ajutoarelor de restructurare, diversificare şi suplimentar de diversificare în sectorul zahărului

 • Hotărârea nr. 661/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din România şi Ministerul Administraţiei Publice şi Securităţii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării naţionale, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 662/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2009 privind organizarea şi funcţionarea Secţiei asistenţă veterani de război din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 663/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2009 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare Carol I şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia

 • Hotărârea nr. 664/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federaţia Rusă, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2009

 • Hotărârea nr. 665/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2009 pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 666/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 667/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2009 pentru completarea art. 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 • Hotărârea nr. 668/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2009 privind aprobarea stemei comunei Titeşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 669/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2009 privind aprobarea stemei judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 67/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Gonţea Ion

 • Hotărârea nr. 670/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 671/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 672/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2009 pentru completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 673/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 674/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 675/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 325/2002 privind încadrarea unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria funcţională a drumurilor publice comunale şi a unor sectoare de drumuri comunale în categoria funcţională a drumurilor publice din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 676/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 677/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2009 pentru modificarea anexei Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 678/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe de teren de 216 m2, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Centura de ocolire a municipiului Craiova – Varianta de Nord

 • Hotărârea nr. 679/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2009 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

 • Hotărârea nr. 68/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2009 privind modificarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Brăila, doamna Marcu Mihaela, prin transferarea la cerere într-o funcţie publică de conducere vacantă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila

 • Hotărârea nr. 680/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari

 • Hotărârea nr. 681/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE

 • Hotărârea nr. 682/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de coordonare a activităţii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi a Secretariatului tehnic permanent

 • Hotărârea nr. 683/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 684/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 685/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 • Hotărârea nr. 687/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nistor Mircea din funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 688/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian

 • Hotărârea nr. 688/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 688/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 689/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Jîjîie Antonel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 69/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Alexandru Gabriela Loredana

 • Hotărârea nr. 690/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Iacobuţă Dan Eugen

 • Hotărârea nr. 691/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 692/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2009 privind anumite forme de sprijin financiar în sectorul horticol

 • Hotărârea nr. 693/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 694/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 695/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2009 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2009

 • Hotărârea nr. 696/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 697/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 698/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărârea nr. 699/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2009 privind instituirea măsurilor cuprinse în organizarea comună de piaţă în sectorul cereale

 • Hotărârea nr. 7/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 7/2009 pentru desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi în Biroul electoral nr. 48 pentru secţiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009

 • Hotărârea nr. 7/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2009 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 7/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2009 privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 7/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 7/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 7/2009 pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 7/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008

 • Hotărârea nr. 7/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 7/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 70/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu

 • Hotărârea nr. 700/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2009 pentru susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achiziţiei de masculi pentru reproducţie din speciile ovine şi/sau caprine

 • Hotărârea nr. 701/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 702/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 703/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 • Hotărârea nr. 704/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2009 privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – Regionala Căi Ferate Timişoara, în domeniul public al municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 705/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2009 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 706/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2009 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 707/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2009 privind modificarea anexei Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 708/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 709/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • Hotărârea nr. 71/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Popescu Sorin Arcadie

 • Hotărârea nr. 710/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean şi a unor drumuri locale, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum local neclasat şi a unui drum vicinal, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unui drum judeţean existent, situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 711/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Bucureşti Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 712/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 • Hotărârea nr. 713/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2009 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 714/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 715/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2003 pentru stabilirea responsabilităţilor privind coordonarea unitară a deplasării forţelor armate române şi străine pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 716/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2009 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 717/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 718/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Patinoar artificial – Municipiul Braşov, judeţul Braşov din cadrul Programului Patinoare artificiale, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 719/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 72/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Niţă Emil

 • Hotărârea nr. 720/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 721/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 722/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 723/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2009 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

 • Hotărârea nr. 724/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2009 pentru includerea unui imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov

 • Hotărârea nr. 725/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 726/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2009 pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 727/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 14 ianuarie 2009 şi la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 727/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 727/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 728/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 729/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 73/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Muşat Emil

 • Hotărârea nr. 730/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 731/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 731(r1)/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 732/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2009 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2

 • Hotărârea nr. 733/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2009 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 734/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2009 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800, pe teritoriul localităţilor Plugova şi Iablaniţa

 • Hotărârea nr. 735/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Suceava

 • Hotărârea nr. 736/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată din localitatea Poiana Mare, judeţul Dolj, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat – Vidin

 • Hotărârea nr. 737/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune

 • Hotărârea nr. 738/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2009 privind aprobarea stemei comunei Hârtop, judeţul Suceava