21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 575/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2009 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a II-a a Programului de infrastructură municipală prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 576/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Infrastructura conexă pe teritoriul românesc al obiectivului Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, municipiul Calafat, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 577/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800 pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 578/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a subprogramului multianual Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 579/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 58/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 580/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 581/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 582/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 583/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi

 • Hotărârea nr. 584/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 585/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Hotărârea nr. 586/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 587/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 589/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2009 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 26 noiembrie 2008 şi la Bucureşti la 9 decembrie 2008, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 59/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2009 privind modificarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Olt, domnul Nicolae Ştefan, prin transferarea, la cerere, într-o funcţie publică vacantă în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 590/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2009 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 12 decembrie 2008 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2008 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 februarie 2009 şi la 16 februarie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 591/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Belgrad la 24 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 592/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2009 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 593/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 594/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu

 • Hotărârea nr. 595/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 596/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – S.A. Giurgiu

 • Hotărârea nr. 597/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa

 • Hotărârea nr. 597/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 597/2009 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Hotărârea nr. 598/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi

 • Hotărârea nr. 599/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa

 • Hotărârea nr. 6/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2009 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 6/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2009 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2009

 • Hotărârea nr. 6/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 6/2009 pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 6/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2009 pentru trecerea la realizarea Proiectului-pilot Palatul Parlamentului – clădire 0 energie

 • Hotărârea nr. 6/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 6/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 6/2009 referitoare la contestaţia privind respingerea înregistrării candidaturii doamnei Maria Zetea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 60/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Şarpe Daniel

 • Hotărârea nr. 600/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european

 • Hotărârea nr. 601/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

 • Hotărârea nr. 602/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2009 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 603/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2009 privind actualizarea inventarului domeniului public al statului şi vânzarea unor bunuri din domeniul privat al statului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 604/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2009 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 605/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 606/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 607/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2009 privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creanţelor Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit faţă de comuna Popricani, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 608/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2009 privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creanţelor Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit faţă de comuna Vlădeni, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 609/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor

 • Hotărârea nr. 61/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Mihai Corneliu

 • Hotărârea nr. 610/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui primar şi a unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 611/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 612/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2009 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Ilfov, doamna Popa Caterina, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 613/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 614/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2009 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 615/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2009 privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru producţie, potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

 • Hotărârea nr. 616/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 617/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 618/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2009 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 619/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 62/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Afrăsinei Viorica

 • Hotărârea nr. 620/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2009 pentru aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

 • Hotărârea nr. 621/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 622/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 • Hotărârea nr. 623/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 624/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2009 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 214/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Arad km 0+000 – km 12+000, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 625/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, precum şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 626/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 627/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2009 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile care se scot din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 628/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial

 • Hotărârea nr. 629/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 63/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2009 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Covasna, domnul Banu Gheorghe Dorel, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 630/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

 • Hotărârea nr. 631/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

 • Hotărârea nr. 632/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Comicex – S.A.

 • Hotărârea nr. 632/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 632/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 633/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 633/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

 • Hotărârea nr. 633/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 634/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 634/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Hotărârea nr. 634/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2009 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 635/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2009 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 635/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 635/2009 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 636/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2009 privind modificarea şi completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 637/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2009 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 885/2008 privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de evaluare Schengen în România în perioada 2009-2010

 • Hotărârea nr. 638/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2009 pentru aprobarea preluării de către Ministerul Apărării Naţionale al României a preşedinţiei Iniţiativei South Caucasus and Moldova Clearing House (SCMCH), în cursul anului 2009

 • Hotărârea nr. 639/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 64/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 64/2009, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 64/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 07/58/2007

 • Hotărârea nr. 640/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2009 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 641/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 642/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 643/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 644/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 213/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Constanţa km 0+000-km 21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 645/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al Oficiului Român pentru Adopţii

 • Hotărârea nr. 647/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2009 privind plata de către Ministerul Sănătăţii a contribuţiei României la Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM)

 • Hotărârea nr. 648/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2009 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15

 • Hotărârea nr. 649/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 65/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 650/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare

 • Hotărârea nr. 651/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2009 privind modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006

 • Hotărârea nr. 652/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 • Hotărârea nr. 654/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind viitorul Reţelei de sănătate din Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (2008 şi mai departe)

 • Hotărârea nr. 655/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Hotărârea nr. 656/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2009 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a terenului în suprafaţă de 31,4094 ha, proprietate publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Cluj-Napoca prin Ocolul Silvic Cluj, în vederea realizării obiectivului Varianta ocolitoare Cluj – Est, beneficiar statul român