21 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 499/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 5/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2009 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună, Shanghai, China

 • Hotărârea nr. 5/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 5/2009, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2009 pentru modificarea Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 5/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 5/2009 pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 5/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale Nicolina – S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 5/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 5/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2009 pentru modificarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007

 • Hotărârea nr. 5/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 5/2009 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Dan-Mircea Geoană şi Traian Băsescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 50/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 50/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 50/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 50/2009 privind aprobarea Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 50/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

 • Hotărârea nr. 500/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2009 pentru implementarea sistemului de transmitere a datelor despre pasageri în aeroporturi

 • Hotărârea nr. 501/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2009 privind organizarea Conferinţei regionale UNESCO Acces, valori, calitate şi competitivitate, Bucureşti, România

 • Hotărârea nr. 502/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum de legătură între A1 şi DN 7 (DJ 711 A)

 • Hotărârea nr. 503/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 7A, Brezoi-Petroşani, km 0+000-86+600, sector km 0+000-62+000

 • Hotărârea nr. 504/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 29, Suceava-Botoşani, km 0+000-km 39+071

 • Hotărârea nr. 505/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950-km 52+350

 • Hotărârea nr. 506/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 25, Tecuci-Şendreni, km 0+000-km 68+130

 • Hotărârea nr. 507/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2009 pentru aprobarea participării României la Comitetul Finabel

 • Hotărârea nr. 508/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Autostrada Timişoara-Lugoj

 • Hotărârea nr. 509/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 51/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Hotărârea nr. 51/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 51/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 510/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2009 pentru realocarea pe anul 2009 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anul 2008 pentru lucrările de utilitate publică Reabilitare DN 2D Focşani – Ojdula km 0+000 – km 118+873 şi Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 511/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2009 privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare

 • Hotărârea nr. 512/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2009, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu sumele necesare continuării şi finalizării unor proiecte PHARE

 • Hotărârea nr. 513/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 514/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2009 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Tribunalul Bistriţa-Năsăud în administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri

 • Hotărârea nr. 515/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 516/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil

 • Hotărârea nr. 517/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1956-1989 şi a unor decrete prezidenţiale emise în perioada 1974-1989

 • Hotărârea nr. 518/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 519/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

 • Hotărârea nr. 52/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2009 privind înfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici – Gura Ocniţei

 • Hotărârea nr. 52/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 52/2009 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale Nicolina – S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 520/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2009 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 • Hotărârea nr. 521/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2009 privind organizarea la Sibiu, în perioada 23-25 septembrie 2009, a celei de-a patra Conferinţe a reţelei europene The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)

 • Hotărârea nr. 522/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor

 • Hotărârea nr. 523/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2009 privind metodologia de utilizare de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiinţarea şi funcţionarea complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat

 • Hotărârea nr. 524/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 525/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Enciu Niculae

 • Hotărârea nr. 526/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 527/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management

 • Hotărârea nr. 528/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2009 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul agricol dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Pescuitului Maritim din Regatul Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 529/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Hotărârea nr. 53/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 • Hotărârea nr. 53/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 53/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 530/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 531/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2009 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ în proprietatea publică a municipiului Roman şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

 • Hotărârea nr. 532/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 533/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E.

 • Hotărârea nr. 534/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 535/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2009 privind transmiterea unor sectoare de drum trecute din domeniul public al municipiului Arad şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 536/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2009 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 – km 12+850

 • Hotărârea nr. 537/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2009 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 538/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2009 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte

 • Hotărârea nr. 539/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 54/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale

 • Hotărârea nr. 54/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 54/2009 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 540/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2009 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 541/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2009 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acesteia

 • Hotărârea nr. 542/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2009 pentru stabilirea nivelului rezervei naţionale de lapte

 • Hotărârea nr. 543/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 544/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2009 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 545/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 • Hotărârea nr. 547/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2009 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale Companiei Naţionale Romtehnica – S.A. şi Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 549/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW şi CAF de 100 Gcal/h şi Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii din cadrul Societăţii Comerciale Termoelectrica – S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroşeni

 • Hotărârea nr. 55/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active

 • Hotărârea nr. 55/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 55/2009 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 60/2007

 • Hotărârea nr. 55/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 55/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 550/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 624 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finalizarea lucrării Varianta de ocolire a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 551/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 552/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 553/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 554/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2009 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea reuniunii Adunării generale a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare

 • Hotărârea nr. 555/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2009 pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

 • Hotărârea nr. 556/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2008 şi 29 octombrie 2008 şi la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului Iniţiativa Copiii Străzii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 557/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2009 privind schimbarea destinaţiei unui imobil

 • Hotărârea nr. 558/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 559/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 56/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 560/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

 • Hotărârea nr. 561/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

 • Hotărârea nr. 562/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate

 • Hotărârea nr. 563/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii sportive şi de tineret

 • Hotărârea nr. 564/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Hotărârea nr. 565/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 566/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 567/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2009 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

 • Hotărârea nr. 568/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2009 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 568(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară

 • Hotărârea nr. 569/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 57/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului

 • Hotărârea nr. 57/2009, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 57/2009 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007

 • Hotărârea nr. 570/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la eurofestivalul de la Brno, Republica Cehă, în perioada 31 mai – 2 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 571/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 572/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 573/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 574/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est