24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 416/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 417/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 418/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lazin Octavian Ioan Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 419/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Leş Gabriel-Beniamin

 • Hotărârea nr. 42/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dumitru Silviu din funcţia publică de prefect al judeţului Dolj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 42/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 42/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 42/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 42/2009 privind stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 6 decembrie 2009

 • Hotărârea nr. 420/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2009 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 421/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2009 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 422/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2009 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 423/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2009 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 424/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2009 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 425/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2009 privind acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi pentru asigurarea respectării hotărârii Curţii în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)

 • Hotărârea nr. 426/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 427/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2009 pentru modificarea anexei Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi la Hotărârea Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 428/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, privind acordarea de facilităţi fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România şi a personalului acesteia, semnat la Doha la 15 septembrie 2008

 • Hotărârea nr. 429/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2009 privind aprobarea Acordului dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Administraţia de Control Fiscal şi Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 43/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Stancu Florin-Ionuţ

 • Hotărârea nr. 43/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 43/2009 privind validarea alegerii Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 43/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 43/2009 privind demisia domnului deputat Bogdan Olteanu din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 430/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru activităţile de implementare a Abordării Strategice a Managementului Internaţional al Chimicalelor

 • Hotărârea nr. 431/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Avram Iancu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 432/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2009 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 433/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia

 • Hotărârea nr. 434/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Hotărârea nr. 435/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 436/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 437/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

 • Hotărârea nr. 438/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2009 pentru includerea unei părţi dintr-un imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Olt

 • Hotărârea nr. 439/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 44/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Manea Mioara

 • Hotărârea nr. 44/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 44/2009 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 440/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2009 privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului pentru Poliţia de Autostradă din Provincia Dhi Qar, Republica Irak

 • Hotărârea nr. 441/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2009 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I, II, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 442/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Hotărârea nr. 443/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 444/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2009 privind aprobarea Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015

 • Hotărârea nr. 445/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 • Hotărârea nr. 446/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ostropel Lilian din funcţia publică de prefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 447/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Tărăcilă Ioan Doru

 • Hotărârea nr. 448/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2009 privind stabilirea cuantumului bursei şcolare Guvernul României

 • Hotărârea nr. 449/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

 • Hotărârea nr. 45/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Archip Mihai

 • Hotărârea nr. 45/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 45/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 450/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2009 privind transmiterea din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Călăraşi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Garda Financiară a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 451/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2009 pentru completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 452/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 453/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2009 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 454/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 455/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2009 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 • Hotărârea nr. 456/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

 • Hotărârea nr. 458/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice – I.N.E.C.

 • Hotărârea nr. 459/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 46/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Pop Felicia

 • Hotărârea nr. 46/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 46/2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 460/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2009 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare

 • Hotărârea nr. 461/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

 • Hotărârea nr. 462/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Chilia Veche şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 463/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2009 pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi a municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 464/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Roşu Petre

 • Hotărârea nr. 465/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Tănăsescu Tudor

 • Hotărârea nr. 466/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2009 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 467/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Georgescu Eugen

 • Hotărârea nr. 468/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 469/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2009 pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 47/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Paşcan Emil-Marius

 • Hotărârea nr. 47/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 47/2009 referitoare la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României

 • Hotărârea nr. 470/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2009 privind numirea controlorului financiar şef şi a 2 controlori financiari şefi adjuncţi la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 471/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.682/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investiţii Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)

 • Hotărârea nr. 472/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2009 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A., în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A.

 • Hotărârea nr. 473/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 8.171 m2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635-km 344+254

 • Hotărârea nr. 474/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 475/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2009 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

 • Hotărârea nr. 476/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 477/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 • Hotărârea nr. 478/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 479/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2009 privind unele măsuri pentru asigurarea creşterii competitivităţii şi eficienţei în domeniul industriei petrochimice

 • Hotărârea nr. 48/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 48/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 48/2009 privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru

 • Hotărârea nr. 480/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Ţârlea Rodica din funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 481/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 • Hotărârea nr. 482/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2009 privind suplimentarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale pe anul 2009 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 483/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2009 privind modificarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Botoşani, domnul Şalgău-Aniţei David, prin transfer la cerere într-o funcţie publică de conducere vacantă în cadrul Instituţiei Prefectului din Judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 484/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Popa Paul

 • Hotărârea nr. 485/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor pentru bunuri şi servicii ale Spitalului de Psihiatrie Cronici – Gura Ocniţei

 • Hotărârea nr. 486/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

 • Hotărârea nr. 487/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Petre Gigi în funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 488/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 489/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate în ţară şi la misiunile României din străinătate, pentru aniversarea Zilei Europei şi a Zilei Eroilor

 • Hotărârea nr. 49/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2009 privind repunerea domnului Izină Ionel în funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman

 • Hotărârea nr. 49/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 49/2009 pentru alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 490/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2009 privind modificarea anexei Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 491/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2009 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 492/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2009 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 493/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Hotărârea nr. 494/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2009 privind reorganizarea Centrului de Diagnostic şi Tratament al Judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 495/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2009 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii

 • Hotărârea nr. 496/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 497/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 498/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2009 pentru modificarea poziţiei nr. 89 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj