19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 35/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 35/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 35/2009 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcţia de Preşedinte al României, pentru secţiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 şi nr. 541 din comuna Slatina, judeţul Suceava, formulată de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Suceava

 • Hotărârea nr. 350/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Dobra Călin-Ionel

 • Hotărârea nr. 351/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Handolescu Anuţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 352/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Filip Ioan

 • Hotărârea nr. 353/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 354/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Muntenegru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2008 şi la Podgorica la 9 octombrie 2008

 • Hotărârea nr. 355/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei termice a clădirilor Spitalului General CF Ploieşti

 • Hotărârea nr. 356/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 357/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 358/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 359/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2009 privind plata contribuţiei anuale a României la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 36/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 36/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2009 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României

 • Hotărârea nr. 36/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 36/2009 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 22 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 36/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2009 pentru adoptarea moţiunii de cenzură şi retragerea încrederii Guvernului

 • Hotărârea nr. 360/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 361/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 362/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad în domeniul public al comunei Macea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 363/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Beirut la 1 septembrie 2008 şi la Bucureşti la 17 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 364/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 2008 şi la Asuncion la 30 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 365/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2009 privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Turismului prin reprezentanţele regionale cu sediul în ţară

 • Hotărârea nr. 366/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2009 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 • Hotărârea nr. 367/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Hotărârea nr. 368/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 369/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial

 • Hotărârea nr. 37/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2009 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 37/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2009 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, odată cu alegerile prezidenţiale din anul 2009, cu privire la trecerea la un parlament unicameral şi reducerea numărului membrilor Parlamentului României la maximum 300 de parlamentari

 • Hotărârea nr. 37/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 37/2009 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 şi la confirmarea rezultatelor acestuia

 • Hotărârea nr. 370/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 • Hotărârea nr. 371/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2009 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru prefinanţarea fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană destinate aplicării sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

 • Hotărârea nr. 372/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 373/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea şi finalizarea proceselor de privatizare şi monitorizare postprivatizare, aflate în desfăşurare, a unora dintre societăţile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 • Hotărârea nr. 374/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unor primari

 • Hotărârea nr. 375/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 10 mai 2009

 • Hotărârea nr. 376/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 377/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dezsi Attila din funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 378/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Inişconi Ioan

 • Hotărârea nr. 379/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gati Ştefan din funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 38/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Culeţu Dănuţ din funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 38/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 38/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 38/2009 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor referitoare la propunerea legislativă intitulată Lege privind nivelul fondurilor anuale minime obligatorii destinate finanţării sănătăţii

 • Hotărârea nr. 38/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2009 privind transmiterea de către Guvernul României a proiectului Bugetului de stat şi a proiectului Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 38/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 38/2009 privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare

 • Hotărârea nr. 380/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către doamna Fedorca Aurelia

 • Hotărârea nr. 381/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti

 • Hotărârea nr. 382/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2009 pentru realocarea şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.549/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti şi a sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 683/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 383/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 384/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2008 şi la Washington la 11 noiembrie 2008 şi, respectiv, la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 385/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 30 septembrie 2008 şi 5 noiembrie 2008 şi la Washington la 9 octombrie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 386/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 6.722 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finalizarea lucrării Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin, km 334+635-km 344+254

 • Hotărârea nr. 387/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 14.427 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj, tronsonul Varianta de ocolire a municipiului Arad

 • Hotărârea nr. 388/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254 pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 389/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Lehliu, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 39/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Brăiloiu Tit-Liviu

 • Hotărârea nr. 39/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 39/2009 privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului de către Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind Campania de promovare a Programului Operaţional Sectorial Mediu, Lot II – Difuzare/Publicare la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunţ de participare

 • Hotărârea nr. 39/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului

 • Hotărârea nr. 39/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 39/2009 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator

 • Hotărârea nr. 390/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Infrastructură feroviară de acces la podul peste Dunăre de la Calafat-Vidin

 • Hotărârea nr. 391/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui a unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea realizării proiectului Reabilitare infrastructură de drumuri în municipiul Vaslui

 • Hotărârea nr. 392/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2009 privind aprobarea stemei oraşului Voluntari, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 393/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2009 privind aprobarea stemei comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 394/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2009 privind aprobarea stemei comunei Bălăceana, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 395/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Mărgineni

 • Hotărârea nr. 396/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2009 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009

 • Hotărârea nr. 397/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 398/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2009 pentru constatarea încetării, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Curţii de Conturi, precum şi pentru numirea altei persoane în această funcţie, pe postul rămas vacant

 • Hotărârea nr. 399/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2009 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 4/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 4/2009, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2009 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea martie 2009

 • Hotărârea nr. 4/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 4/2009 pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investiţiile fondurilor de pensii facultative şi organizarea activităţii de investire

 • Hotărârea nr. 4/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 4/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 4/2009, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 4/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 • Hotărârea nr. 4/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 4/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurenţiu Antonescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 4/2009, Biroul Electoral Central Pentru Alegerea Preşedintelui României 2009

  Hotărârea nr. 4/2009 privind interpretarea sintagmelor partid politic parlamentar şi formaţiune politică reprezentată în Parlament din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 40/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 40/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 40/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 40/2009 privind sesizările formulate de Alianţa Politică PSD+PC, Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 40/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2009 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al celorlalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 40/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorgy Ervin din funcţia publică de prefect al judeţului Covasna în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 400/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2009 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2008 şi la Luxemburg la 22 decembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 401/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2009 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat româno-ucrainene, precum şi a locţiitorilor acestuia

 • Hotărârea nr. 402/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2009 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia

 • Hotărârea nr. 403/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2009 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 404/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri şi sectoare de drumuri comunale situate în judeţul Arad, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal situat în judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 405/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 406/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

 • Hotărârea nr. 407/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar

 • Hotărârea nr. 408/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 • Hotărârea nr. 409/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 41/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de prefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 41/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 41/2009 asupra contestaţiei privind constatarea situaţiei de neaplicare corectă şi unitară a dispoziţiilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, la nivelul judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 41/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 41/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 410/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2009 privind transferul acţiunilor deţinute în numele statului la Societatea Comercială Antibiotice – S.A. Iaşi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 411/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 412/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 413/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 414/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 415/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2009 privind acordarea unui ajutor