25 Iunie, 2019
 • Hotărârea nr. 226/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anii financiari 2007-2008 şi 2008-2009 la bugetul Comisiei internaţionale privind reglementarea vânării balenelor

 • Hotărârea nr. 227/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2009 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004

 • Hotărârea nr. 228/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 229/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Hotărârea nr. 23/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

 • Hotărârea nr. 23/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2009 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 23/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială Nicolina – S.A.

 • Hotărârea nr. 23/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 23/2009 pentru aprobarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 23/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2009 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 23/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 23/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurenţiu Antonescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 230/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2009 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 231/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăgănescu Ovidiu-Virgil din funcţia publică de prefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 232/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către domnul Băcală Mircea

 • Hotărârea nr. 233/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2009 privind numirea prin mobilitate a domnului Gyorgy Ervin în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 234/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Mocănescu Georgian

 • Hotărârea nr. 235/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2009 privind repunerea domnului Cazacu Marinică în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 236/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2009 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 237/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Izină Ionel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 238/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Bîţă Ionuţ Adrian

 • Hotărârea nr. 239/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 24/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

 • Hotărârea nr. 24/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006

 • Hotărârea nr. 24/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2009 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 24/2009, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Hotărârea nr. 24/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 24/2009 referitoare la contestaţia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Emilian-Floria Popescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 24/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2009 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 24/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 24/2009 pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

 • Hotărârea nr. 240/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Ţibulcă Ioan

 • Hotărârea nr. 241/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Ţincu Ion

 • Hotărârea nr. 242/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian

 • Hotărârea nr. 243/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dumitrescu Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 244/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 245/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marin Silviu din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 246/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Babagianu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 247/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2009 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Iaşi, domnul Bodea Marius, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 248/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Barczi Gyozo Istvan din funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 249/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Precup Valentin

 • Hotărârea nr. 25/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2009 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

 • Hotărârea nr. 25/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 25/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2009 privind solicitarea procurorului general de reluare a procedurii parlamentare cu privire la începerea urmăririi penale împotriva domnului deputat Adrian Năstase

 • Hotărârea nr. 25/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 25/2009 pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

 • Hotărârea nr. 25/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 25/2009 privind contestaţia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 25/2009, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2009 privind bugetul Senatului pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 250/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Pora Zamfira din funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 251/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Ţucă Cristian-Mihai

 • Hotărârea nr. 252/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Crăciun Marin din funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 253/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Cindrea Amalia

 • Hotărârea nr. 254/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Paşniciuc Dumitru din funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 255/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Huţanu Constantin

 • Hotărârea nr. 256/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marian Sergiu din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 257/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Huluţă Trăian

 • Hotărârea nr. 258/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Clăbescu Doru Eduard din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 259/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Câmpurean Mariana

 • Hotărârea nr. 26/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de prefect în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 26/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea Zilei Tineretului

 • Hotărârea nr. 26/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2009 pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 26/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 26/2009 referitoare la contestaţia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Predescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 26/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 26/2009 pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 260/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Hegedus Ludovic-Andrei din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 261/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Jorj Mircea

 • Hotărârea nr. 262/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 263/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Cozma Vasile

 • Hotărârea nr. 264/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009

 • Hotărârea nr. 265/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2009 pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 266/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 267/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2009 privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 268/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative

 • Hotărârea nr. 268/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 268/2008 pentru aprobarea Normei privind operaţiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu şi lung (NI-CST-13-I/0)

 • Hotărârea nr. 269/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 27/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Simion Lucian-Eduard din funcţia publică de prefect în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 27/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2009 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al celorlalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 27/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2009 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale Nicolina – S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 – decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 27/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 27/2009 privind aprobarea Normei nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora

 • Hotărârea nr. 27/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 27/2009 privind contestaţia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea şi nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României şi de către postul public de televiziune – Societatea Română de Televiziune

 • Hotărârea nr. 270/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 271/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2009 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în vederea asigurării stării de funcţionare optime a căilor de acces existente

 • Hotărârea nr. 272/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Arad

 • Hotărârea nr. 273/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Vaslui

 • Hotărârea nr. 274/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea

 • Hotărârea nr. 275/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti

 • Hotărârea nr. 276/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România

 • Hotărârea nr. 277/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2009 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului de lege – Codul civil

 • Hotărârea nr. 278/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi în folosinţa Clubului Sportiv Universitatea din Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 279/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 28/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorescu Gheorghe din funcţia publică de prefect în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 28/2009, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 28/2009, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2009 pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 28/2009, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 28/2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 28/2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 28/2009 privind aprobarea Normei nr. 20/2009 pentru completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 280/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 281/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea şi finalizarea proceselor de privatizare şi monitorizare postprivatizare, aflate în desfăşurare, a unora dintre societăţile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

 • Hotărârea nr. 282/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2009 pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi

 • Hotărârea nr. 283/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 284/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 285/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Balaban Alexandru-Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 286/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Ungureanu Valeriu Alexandru

 • Hotărârea nr. 287/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Ştiucă Alecsandru

 • Hotărârea nr. 288/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 289/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Giurca Radu-Octavian

 • Hotărârea nr. 29/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2009 privind numirea domnului Roman Cristian-Constantin în funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani